985 éve
1038-as év eseményei

1038. május 5-én halt meg Gotthard püspök (sz. 960), városunk névadója. A bajor bencés apát 1022. december 2-án lett a szászországi Hildesheim...

1038. május 5-én halt meg Gotthard püspök (sz. 960), városunk névadója. A bajor bencés apát 1022. december...

Bővebben...

925 éve
1098-as év eseményei

1098-ban a burgundiai Cîteaux-ban (latinul Cistertium) molesme-i Róbert francia bencés apát 20 társával együtt új monostort hozott létre, ezt az...

1098-ban a burgundiai Cîteaux-ban (latinul Cistertium) molesme-i Róbert francia bencés apát 20 társával...

Bővebben...

890 éve
1133-as év eseményei

1133. szeptember 11-én alapította III. Babenbergi Lipót őrgróf a Bécs melletti Heiligenkreuz ciszterci apátságát. A szentgotthárdi apátság 1734-től 1878-ig a...

1133. szeptember 11-én alapította III. Babenbergi Lipót őrgróf a Bécs melletti Heiligenkreuz...

Bővebben...

850 éve
1173-as év eseményei

1173. január 13-án Székesfehérváron koronázták meg az előző évben királlyá választott III. Bélát. A szentgotthárdi ciszterci apátság alapítója első...

1173. január 13-án Székesfehérváron koronázták meg az előző évben királlyá választott III. Bélát....

Bővebben...

840 éve
1183-as év eseményei

1183-ban III. Béla király megalapította a szentgotthárdi ciszterci apátságot, birtokokat adományozott a rendnek a Rába és Lapincs összefolyásánál.

1183-ban III. Béla király megalapította a szentgotthárdi ciszterci apátságot, birtokokat adományozott...

Bővebben...

810 éve
1213-as év eseményei

1213 márciusában II. András (Endre) király (ur. 1205-1235) egy oklevelében megerősítette a szentgotthárdi ciszterci apátság kiváltságait,...

1213 márciusában II. András (Endre) király (ur. 1205-1235) egy oklevelében megerősítette a...

Bővebben...

575 éve
1448-as év eseményei

1448-ban a ciszterci rend főapátja a szentgotthárdi apátság atyaapáti jogát a franciaországi Trois Fontaines helyett az ausztriai Rein apátjára...

1448-ban a ciszterci rend főapátja a szentgotthárdi apátság atyaapáti jogát a franciaországi Trois...

Bővebben...

495 éve
1528-as év eseményei

Egy 1528-ban keletkezett okirat (perirat) az első fennmaradt dokumentum, amely Szentgotthárdot mezővárosnak nevezi (oppido Sancti Gothardi).

Egy 1528-ban keletkezett okirat (perirat) az első fennmaradt dokumentum, amely Szentgotthárdot...

Bővebben...

295 éve
1728-as év eseményei

1728-ban Robert Leeb (1688-1755) lett a főapát a Bécs melletti Heiligenkreuz ciszterci apátságában. 1734-től haláláig az egyesített heiligenkreuzi és...

1728-ban Robert Leeb (1688-1755) lett a főapát a Bécs melletti Heiligenkreuz ciszterci...

Bővebben...

285 éve
1738-as év eseményei

1738-ban érkezett településünkre Franz Anton Pilgram bécsi építész. Robert Leeb heiligenkreuzi főapát megbízásából ő tervezte a jelenleg is álló...

1738-ban érkezett településünkre Franz Anton Pilgram bécsi építész. Robert Leeb heiligenkreuzi...

Bővebben...

275 éve
1748-as év eseményei

1748. augusztus 14-én Karl Mayr perjel jelenlétében tették le a Nagyboldogasszony templom alapkövét, melyben okiratot helyeztek el az apátságunk...

1748. augusztus 14-én Karl Mayr perjel jelenlétében tették le a Nagyboldogasszony templom...

Bővebben...

230 éve
1793-as év eseményei

1793. június 6-án temették el Elizabeth Gluberint Szentgotthárdon, aki 77 évet élt. Halotti anyakönyve szerint obstetrix, azaz bába volt.

1793. június 6-án temették el Elizabeth Gluberint Szentgotthárdon, aki 77 évet élt. Halotti...

Bővebben...

210 éve
1813-as év eseményei

1813-ban nagy árvíz volt, mely tönkretette a Rába és a Lapincs hídjait, a malom duzzasztóművét az alapjaival együtt és a csörötneki hidat és malmot...

1813-ban nagy árvíz volt, mely tönkretette a Rába és a Lapincs hídjait, a malom duzzasztóművét az...

Bővebben...

190 éve
1833-as év eseményei

1833 áprilisában gróf Zichy Károly (1778-1834) főispáni helytartó 10.000 ezüst Ft értékben alapítványt tett a németújvári és szentgotthárdi járások idegen...

1833 áprilisában gróf Zichy Károly (1778-1834) főispáni helytartó 10.000 ezüst Ft értékben...

Bővebben...

180 éve
1843-as év eseményei

1843-ban a Klein kávéházban/Kaszinóban Olvasó Egylet alakult. Célja a művelődés mellett a nemzeti öntudat megőrzése, erősítése volt.

1843-ban a Klein kávéházban/Kaszinóban Olvasó Egylet alakult. Célja a művelődés mellett a nemzeti öntudat...

Bővebben...

175 éve
1848-as év eseményei

1848 júniusában kapta kinevezését az alakuló Vas Megyei Nemzetőrség I. zászlóaljának élére gróf Zichy Hermann. Ez év szeptemberében bekapcsolódott a...

1848 júniusában kapta kinevezését az alakuló Vas Megyei Nemzetőrség I. zászlóaljának élére gróf Zichy Hermann....

Bővebben...

170 éve
1853-as év eseményei

1853. április 21-én a felvidéki Szimőn született Kutrucz Dezső, gimnáziumunk harmadik igazgatója, aki 14 éven át vezette az intézményt....

1853. április 21-én a felvidéki Szimőn született Kutrucz Dezső, gimnáziumunk harmadik igazgatója,...

Bővebben...

155 éve
1868-as év eseményei

1868. május 19-én születettek meg Rátóton Széll Kálmán és Vörösmarty Ilona ikergyermekei: Ilona és Kálmán. A fiú pár óra múlva meghalt. Ilona...

1868. május 19-én születettek meg Rátóton Széll Kálmán és Vörösmarty Ilona ikergyermekei: Ilona és Kálmán....

Bővebben...

150 éve
1873-as év eseményei

1873. február 14-én hunyt el dr. Polák Ignácz tanfelügyelő, Kethely tudós plébánosa. Szüleivel közös, méltóságteljes, gránit sírköve ma is látható a...

1873. február 14-én hunyt el dr. Polák Ignácz tanfelügyelő, Kethely tudós plébánosa. Szüleivel közös,...

Bővebben...

145 éve
1878-as év eseményei

1878. augusztus 25-én született Kern József Gyanafalván (ma Jennersdorf). A fiatal, magyar érzelmű tanító 1898-ban került Szentgotthárdra, a római katolikus...

1878. augusztus 25-én született Kern József Gyanafalván (ma Jennersdorf). A fiatal, magyar érzelmű tanító...

Bővebben...

140 éve
1883-as év eseményei

1883. január 16-án Szentgotthárdon született Schäffer Emil ügyvéd. A jogot Budapesten és Kolozsvárott hallgatta, majd diplomás ügyvédként visszatért...

1883. január 16-án Szentgotthárdon született Schäffer Emil ügyvéd. A jogot Budapesten és...

Bővebben...

135 éve
1888-as év eseményei

1888-ban nyitott ügyvédi irodát városunkban dr. Vargha Gábor.   1888. augusztus 3-án elhunyt dr. Kolossa Ferenc (sz. 1832. 09. 6-án) köz- és...

1888-ban nyitott ügyvédi irodát városunkban dr. Vargha Gábor.   1888. augusztus 3-án elhunyt dr....

Bővebben...

130 éve
1893-as év eseményei

1893. június 26-án Szent-Gotthárd nagyközség képviselői döntést hoztak az induló algimnázium két osztályának az óvodában történő ideiglenes...

1893. június 26-án Szent-Gotthárd nagyközség képviselői döntést hoztak az induló algimnázium két...

Bővebben...

125 éve
1898-as év eseményei

1898 januárjában jelent meg Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai sorozatának 3., Vasvármegyét bemutató kötete, melyben a...

1898 januárjában jelent meg Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai sorozatának 3.,...

Bővebben...

120 éve
1903-as év eseményei

1903 júniusában indult meg a Kaszagyárban a rendszeres üzem. 10 osztrák szakmunkással és kb. 60 segédmunkással kezdődött a termelés. A vezető szakembereket...

1903 júniusában indult meg a Kaszagyárban a rendszeres üzem. 10 osztrák szakmunkással és kb. 60...

Bővebben...

115 éve
1908-as év eseményei

1908 januárjától új tulajdonos (Kohn Fülöp) irányításával, Nemzeti Óragyár Szentgotthárd néven ismét termelni kezdett az 1904 nyarán történt tűzeset miatt...

1908 januárjától új tulajdonos (Kohn Fülöp) irányításával, Nemzeti Óragyár Szentgotthárd néven...

Bővebben...

110 éve
1913-as év eseményei

1913. július 6-án hangzott el dr. Vargha Gábor képviselő felhívása: „Kórházat Szentgotthárdnak ”. A nemes kezdeményezés hiába talált támogatásra, az...

1913. július 6-án hangzott el dr. Vargha Gábor képviselő felhívása: „Kórházat Szentgotthárdnak ”. A...

Bővebben...

105 éve
1918-as év eseményei

1918. január 10-én báró Wieser József fiaira, Kurtra és Frigyesre íratta ajándékozási szerződéssel a kaszagyárat, amit ő alapított 1902. július...

1918. január 10-én báró Wieser József fiaira, Kurtra és Frigyesre íratta ajándékozási szerződéssel a...

Bővebben...

100 éve
1923-as év eseményei

1923. március 28-án a szentgotthárdi járás csendőrparancsnoka kérvényt írt a csendőrlaktanya építéséért. Hamarosan elkezdődtek a munkálatok, a Tompa...

1923. március 28-án a szentgotthárdi járás csendőrparancsnoka kérvényt írt a csendőrlaktanya...

Bővebben...

95 éve
1928-as év eseményei

1928. január 3-án az osztrák vámőrök a szentgotthárdi vasútállomáson Olaszországból érkezett gépfegyver-alkatrész szállítmányt fedeztek fel. A...

1928. január 3-án az osztrák vámőrök a szentgotthárdi vasútállomáson Olaszországból érkezett...

Bővebben...

90 éve
1933-as év eseményei

1933-ban jelent meg Schwartz Elemér: Szentgotthárd és vidéke a ciszterciták letelepedése előtt című írása.   1933-ban dr. Vargha Gáborújjászervezte...

1933-ban jelent meg Schwartz Elemér: Szentgotthárd és vidéke a ciszterciták letelepedése előtt című...

Bővebben...

85 éve
1938-as év eseményei

1938. január 24-én Székesfehérvárott hunyt el P. Molnár József Arkangyal. 1887. november 1-jén Vasszentmihályon született, tehetsége a...

1938. január 24-én Székesfehérvárott hunyt el P. Molnár József Arkangyal. 1887. november 1-jén...

Bővebben...

80 éve
1943-as év eseményei

1943. május 1-jén jelent meg a Vasvármegye folyóiratban Vakarcs Kálmán cikke a „százéves szentgotthárdi kaszinó” címmel. Megalakulásakor, 1843-ban az...

1943. május 1-jén jelent meg a Vasvármegye folyóiratban Vakarcs Kálmán cikke a „százéves...

Bővebben...

75 éve
1948-as év eseményei

1948. február 15-én a közeli határon halálos lövést kapott a 35 éves Aradi Ferenc kályhásmester, akinek „bűne” mindössze annyi volt, hogy haza...

1948. február 15-én a közeli határon halálos lövést kapott a 35 éves Aradi Ferenc kályhásmester,...

Bővebben...

70 éve
1953-as év eseményei

1953. február 16-án hunyt el Stankó József, aki 1945. március és 1952. december közt egymaga tanította be a gyár néhány ügyesebb magyar dolgozóját a...

1953. február 16-án hunyt el Stankó József, aki 1945. március és 1952. december közt egymaga...

Bővebben...

65 éve
1958-as év eseményei

1958-ban látták az utolsó teknőcöt a Holt-Rábában.   1958-ban lett tagja Kuntár Lajos könyvtáros, író a Vasi Szemle szerkesztőbizottságának.   1958...

1958-ban látták az utolsó teknőcöt a Holt-Rábában.   1958-ban lett tagja Kuntár Lajos könyvtáros, író a...

Bővebben...

60 éve
1963-as év eseményei

1963 júliusától 1978-ig a Kaszagyár a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár, majd Rába Magyar Vagon- és Gépgyár üzemegységeként működött.   1963...

1963 júliusától 1978-ig a Kaszagyár a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár, majd Rába Magyar...

Bővebben...

55 éve
1968-as év eseményei

1968. január 1-jén, 0 óra 0 perckor a szentgotthárdi szülőotthonban született a vidék ÁB-bébije: Cs. Ibolya. Az Állami Biztosító munkatársa dr....

1968. január 1-jén, 0 óra 0 perckor a szentgotthárdi szülőotthonban született a vidék ÁB-bébije: Cs....

Bővebben...

50 éve
1973-as év eseményei

1973. január 1-jétől vezette Dankovics Ferenc és neje Rábafüzes falukrónikáját, melynek életükben 4 kézírásos kötete készült el.   1973 márciusában...

1973. január 1-jétől vezette Dankovics Ferenc és neje Rábafüzes falukrónikáját, melynek életükben 4...

Bővebben...

45 éve
1978-as év eseményei

Az 1978. január 1-jei Vas Népében a szombathelyi Markusovszky kórház igazgatója egy riportban kiemelte, hogy a szentgotthárdi Kaszagyár kollektívája olyan...

Az 1978. január 1-jei Vas Népében a szombathelyi Markusovszky kórház igazgatója egy riportban...

Bővebben...

40 éve
1983-as év eseményei

1983. április 13-án, életének 82. évében hunyt el Horváth Kázmér atya, ciszterci szerzetes. Vince néven anyakönyvezték a Sopron megyei Süttörön 1902....

1983. április 13-án, életének 82. évében hunyt el Horváth Kázmér atya, ciszterci szerzetes. Vince...

Bővebben...

35 éve
1988-as év eseményei

1988 áprilisára készült el a Hársas-patak felduzzasztásával a Hársas-tó, melyről az újságok az „Őrség Balatonja” címmel számoltak be. A Közúti...

1988 áprilisára készült el a Hársas-patak felduzzasztásával a Hársas-tó, melyről az újságok az „Őrség...

Bővebben...

30 éve
1993-as év eseményei

1993 januárjában már a 10.000. Opel Astra személygépkocsi gördült le a szentgotthárdi GM gyár futószalagjáról. Az előző év március 13-ára, a...

1993 januárjában már a 10.000. Opel Astra személygépkocsi gördült le a szentgotthárdi GM gyár...

Bővebben...

25 éve
1998-as év eseményei

1998 márciusában vette föl a III. Béla Szakképző Iskola nevet városunk nagy múltú oktatási intézménye, mely 1991. szeptember 1-jén költözött a...

1998 márciusában vette föl a III. Béla Szakképző Iskola nevet városunk nagy múltú oktatási...

Bővebben...

20 éve
2003-as év eseményei

2003. augusztus 1-3 között került először megrendezésre a Szentgotthárdi Történelmi Napok kulturális és sportrendezvény. Az évről évre egyre...

2003. augusztus 1-3 között került először megrendezésre a Szentgotthárdi Történelmi Napok kulturális...

Bővebben...

15 éve
2008-as év eseményei

2008. január 1-jén hunyt el dr. Joó Ottó neves hidrológus mérnök. 1931. május 9-én született Szentgotthárdon. A Műszaki Egyetemen vízépítő mérnöki...

2008. január 1-jén hunyt el dr. Joó Ottó neves hidrológus mérnök. 1931. május 9-én született...

Bővebben...

10 éve
2013-as év eseményei

2013. január elsejétől Szentgotthárd Város fenntartásába került a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum, melyet egyidejűleg...

2013. január elsejétől Szentgotthárd Város fenntartásába került a Pável Ágoston Helytörténeti és...

Bővebben...

5 éve
2018-as év eseményei

2018. március 15-ére készült el Gasztonyban a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára a különleges, egyedi emlékhely. A rátóti Aradi park egyik,...

2018. március 15-ére készült el Gasztonyban a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára a...

Bővebben...

Üdvözöljük a 2023 évfordulóinak gyűjteményében!

Honismereti Klubunk alapító tagja, Talabér Lászlóné Ica 2018 óta gyűjti a nevezetes szentgotthárdi évfordulókat. Öt évenként emlékezik meg egy-egy jelentős eseményről, évfordulóról. A több száz évvel korábbi évfordulókról kevesebb fellelhető adat található a forrásokban, az újabb korokról bővebb információink vannak. Így előfordul, hogy egy-egy ötéves intervallunban nem szerepel évforduló, legalábbis legjobb tudásunk szerint. Honlapunk olvasóit arra kérjük, amennyiben tudomásuk van olyan eseményről, amelyet mi nem rögzítettünk, kérjük, küldjék el az eseményt és a pontos dátumot a kapcsolati űrlapon. A küldött információkat beillesztjük az évfordulók menüpontba. Jó böngészést kívánunk!

Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Mai látogatók:345
E heti látogatók:1405
Havi látogatók:1713
Összes:499304
Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!