• 1905. február 1-jén Dr. Kiss Elemért főszolgabíróvá választották. 1874-ben született Bihar megyében. 1902. január 1-jétől lett először szolgabíró, majd három év múlva főszolgabíró. Elnöke volt a Katolikus körnek, a Rokkant és Önkéntes Tűzoltó, valamint a járási Lövész Egyletnek. 1914-től megszervezte a helyi és az őriszentpéteri Vöröskereszt Fiók Egyletét és tartalék kórházát. Több mint 3 évtizeden át aktív képviselőként tagja volt pl. a gimnáziumot 1924-ben megmentő küldöttségnek. 1930. január 30-án díszpolgári címet kapott. 70 évesen, 1944. január 13-án hunyt el városunkban. A gasztonyi temetőben, családi sírban nyugszik.
  • 1905 februárjában még állt a Széll Kálmán tér keleti oldalán, a várkert mellett Havel József szabó háza, az utolsó főtéri zsúptetős ház. Helyére Braun Mihály órás építtetett egy szép, modern épületet. Homlokzatán megtalálható volt a négy évszak ábrázolása, melyekből mára sajnos csak kettő maradt. Az épületben ma fogászati rendelő és virágbolt, valamint két lakás található.

 

  • 1905. június 12-én szentelték fel a Rönökön található Szent Imre templomot. Az ünnepségen részt vett Széll Kálmán, mint a járás országgyűlési képviselője, s akinek közbenjárására 66.000 aranykorona támogatás érkezett a vallásalapból. Az új templom méretei: hossza 35, szélessége 15, magassága 12 méter, építője Lang József mester volt Szentgotthárdról. Már 1336-ban ismert búcsújáró hely volt a domb, ahol Szent Imre herceg is szívesen megpihent vadászata alkalmából, ezért nevezték el róla a régi templomot is.

 

  • 1905. szeptember 21-én halt meg Nagyfalván Lóskay Békény ciszterci szerzetes. A szentgotthárdi temetőkápolna mellé temették, sírköve ma is látható a kápolna falában. 1828. február 29-én Pápán született. A szabadságharc idején honvédként harcolt, a világosi fegyverletétel után zaklatták. 1854-ben lépett be a ciszterci rendbe. Tanított Egerben, Pécsett és Székesfehérvárott, 1881-ben került Nagyfalvára, ahol plébánosként szolgált. Jó szónok volt, számos emlékezetes szentbeszédet tartott, pl. 1882. szeptember 10-én, a szentgotthárdi tűzoltók zászlószentelésén.

 

  • 1905. október 5-én született Tomaszentandráson Kalász Elek. A ciszterci rend tagjaként 1934-1937 közt volt Szentgotthárdon erdőfelügyelő és jószágkormányzó. Ismert munkája „A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszteri gazdálkodás a középkorban”.