Kiállításunkon a Szentgotthárdi Települési Értéktár adatbázisban rögzített értékek közül válogattunk.  Szeretnénk megmutatni a városba látogatóknak, hogy nemcsak a városközpontban, hanem a városrészeken is sok látnivaló van, sőt sok olyan műalkotásról is tudomást szerezhetnek, amelyről eddig nem tudtak. 

Célunk az, hogy felhívjuk a valós és virtuális látogatók figyelmét arra, hogy milyen sok épület, műalkotás, hagyomány lelhető fel városunkban és a városrészeken, amelyeket kevéssé ismernek még az ott lakók is. Elsősorban ezek megjelenítésére törekedtünk. Online kiállításunk csak a paravánokon és az üveges tárlókban látható értékeket mutatja be.

A helyszínen található egy érintőképernyős virtuális kiállítás is, ahol sokféle szempont szerint lehet megtalálni értékeinket, sőt azt is megkereshetik, hogy egy-egy útvonalon milyen értékek találhatók. Hogy ezt az élményt részben pótolja, kattintson az értéktár LINKjére! Itt böngészve sok mindent megtudhat városunk és városrészeink (Farkasfa, Jakabháza, Máriaújfalu, Rábakethely,  Rábatótfalu, Rábafüzes, Zsida, Zsidahegy) emlékeiről, látnivalóiról.

A rendezők köszönik mindazok segítségét, akik fényképpel, információval, tárgyi emlékekkel segítették a megvalósítást. Nagy örömmel vesszük, ha jelentkezne, akinek újabb érték van birtokában, amivel bővíthetnénk adatbázisunkat. 

Szentgotthárdi Települési értéktár

1. tabló - Agrárium, műszaki megoldások, természeti környezet
2. tabló - Rejtőzködő műalkotások
3. tabló - Ismertető
4. tabló - Templomaink
5. tabló - Emlékművek, emlékhelyek
Vitrinek
Támogatók

----------------------------------------------------------

1. tabló - Agrárium, műszaki megoldások, természeti környezet

Értéktárunkban az agrárium, az ipari és műszaki megoldások, a sport és a természeti környezet kategóriáiból választottunk látványos és fontos értékeket. Így a mindenki által ismert szentgotthárdi kétkilós kenyér, a csatafutás, az ’56-os emlékerdő, a Hársas-tó, a gát és a vápa jelentős értéket képvisel a szentgotthárdi értéktárban.

2. tabló - Rejtőzködő műalkotások

Értéktárunkban a nyilvános helyen látható műalkotásokat, szobrokat, festményeket, freskókat, kisplasztikákat mutatjuk be. Közülük a rejtőzködő, kevesek által ismert alkotásokat válogattuk ki, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre is.

3. tabló - Ismertető

4. tabló - Templomaink

Értéktárunkban az épített környezet kategóriában jelentős helyet foglalnak el az egyházi épületek: templomok és kápolnák. A mindenki által ismert Nagyboldogasszony templom és a Magtártemplom mellett kevésbé ismert, kevesek által látogatott egyházi épületek: templomok és kápolnák találhatók a városban és a városrészeken. Most ezekre az épületekre, illetve a templombelsőkre: oltárokra, karzatokra, keresztelőmedencékre szeretnénk felhívni a figyelmet.

5. tabló - Emlékművek, emlékhelyek

A kulturális örökségünk jelentős elemei az emlékművek, síremlékek, szobrok, keresztek, haranglábak. Közterületeken, intézmények udvarán állnak. Nap mint nap elmegyünk mellettük, sokszor nem is tudjuk, mit ábrázolnak, mi a jelentőségük. Most néhány kulturális emlékre szeretnénk felhívni a látogatók figyelmét.

Vitrinek

Az 1. vitrin három polcán több, egymással nem szorosan összefüggő dolgot helyeztünk el, ezekről a fénykép csak áttekintést ad. Meg lehet nézni város iparát meghatározó selyemgyár vetélőjét, az itt gyártott textiliák mintáit, a kaszagyárban gyártott és ma is jól használható kaszát, ásót, tőrt és a város sportéletének kiemelkedő eredményeit tükröző díjakat.
Az érték linkjére kattintva eljuthat az érték leírásához.

 • Az 1899-ben alapított SELYEMGYÁR hernyóselyem alapanyagot használt. A Kaszagyár mellett fő munkaadója volt a környék lakóinak, akik a mezőgazdaságból nem tudtak volna megélni.
 • SZENTGOTTHÁRD SPORTÉLETE az 1886-ban megalakult Korcsolya Egylet, majd az 1896-ban megalakult és ma is aktív Kerékpáros Egyesülettel kezdődött.
 • Az 1902-ben alapított KASZAGYÁR az ország egyetlen olyan üzeme volt, ahol farkaskalapácsokkal megbízható minőségű mezőgazdasági szerszámokat és vívó (kard és tőr) pengéket készítettek.

A 2. vitrinben a Szentgotthárd értékeivel kapcsolatban megjelent CD-ket, könyveket helyeztük el.
Az érték linkjére kattintva eljuthat az érték leírásához.

 • A RÁBAFÜZESI NÉMET ASSZONYKÓRUS a környék „hienc” nyelvjárásának dalkincsét próbálja az utókornak átörökíteni, megmenteni.
 • Az 1906-ban alakult SZENTGOTTHÁRDI FÚVÓSZENEKAR ápolja a fúvószenei hagyományokat, és számos hazai és külföldi együttessel tart fenn partneri és baráti kapcsolatot.
 • KESERÜ BALÁZS (1979–1997) oratórikus miséjét 1996-ban mutatták be a szentgotthárdi Nagyboldogasszony templomban
 • SZENTGOTTHÁRDI CSATA – Az 1664. augusztus 1-jén, a város határában zajlott csatáról 2003 óta minden évben egy többnapos rendezvénysorozat keretében emlékezik meg a város
 • A SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON művészetterápiás foglalkozásai sok beteget segítenek. Ezeket az alkotásokat albumok és szakkönyvek őrzik.

Kiadványok az Értéktárban szereplő értékekekről (Zárójelben az érték értéktári megnevezése)

 • Bauer Károly és mások: Kincseket rejtő közösség – 50 éves a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület (SZENTGOTTHÁRDI NYUGDÍJAS EGYESÜLET)
 • Bedi Beatrix: Rábafüzes és a hianzek (RÁBAFÜZESI NÉMET ASSZONYKÓRUS)
 • Csuk Ferenc – Horváth Zsuzsanna: Szentgotthárd nevezetes helyei egykor és ma (SZENTGOTTHÁRDI ÉRTÉKEK)
 • Molnár Piroska: Pável Ágoston Múzeum Szentgotthárd (STÁJER HÁZ. PÁVEL ÁGOSTON MÚZEUM)
 • Csuk Ferenc - Katona Beáta: Elveihez hűen – Vargha Gábor életpályája (VARGHA GÁBOR dr. (1859-1948) munkássága)
 • Talabér Lászlóné: „Nevét egy nemzet hordozta ajakán” – Széll Kálmán munkássága Szentgotthárd fejlődéséért (SZÉLL KÁLMÁN (1843-1915) épített és szellemi öröksége)
 • Woki Zoltán: Szentgotthárdi csata a hulladékégető ellen (PRO NATURA ST. GOTTHARD (PRONAS))
 • Woki Zoltán: 15 év csatafutás (CSATAFUTAS

Támogatók

 • Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság pályázati támogatása
 • A kiállítást készítették: dr. Frank Róza, Molnár Piroska, Csilinkó Gábor, Csejtei Péter, Labritz András (Virtuart Kft.)
 • A kiállítás megvalósításában részt vettek a Honismereti Klub további tagjai: Csuk Alajos, Csuk Ferenc, Deákné Kocsis Judit, dr. Gábor László, Gueth László, Horváth Zsuzsanna, Kovács-Buna József, Mátrainé Bezenhoffer Erika, Szabóné Csider Bernadett, Szepesiné Fuisz Erika, Talabér Lászlóné
 • A paravánokra került fotókat készítették: Dr. Gábor László, Horváth Zsuzsanna, w. Horváth Tibor, Kovács-Buna József, Molnár Piroska, Murányi Ferenc, Talabér Lászlóné, Tátrai István, Woki Zoltán

Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!

sztg ertektar also feher