670 éve
1350-es év eseményei

Az 1350. szeptember 5-i okiratban szerepel először a Kedhely település, mert jobbágyai fellázadtak Péter szentgotthárdi ciszterci apát ellen. Ennél...

470 éve
1550-es év eseményei

1550-1556 között Johannes Betha nevű Szent-Gotthárdon működő ciszter papot mint „Maximilián király physikusa” említik. Ekkor még megyénkben nem volt...

415 éve
1605-ös év eseményei

1605. október 15-én Tieffenbach ezredes és városparancsnok Rudolf nevű vezére a Bocskai-felkelő Némethy György kuruc vezér lovasainak közeledtére a monostort...

355 éve
1665-ös év eseményei

Az 1665. évtől kezdődött meg fokozatosan a török dúlás után lakatlanná vált környékbeli területekre, főleg a Rábától délre a vendek, horvátok,...

350 éve
1670-es év eseményei

1670 körül épült Nagyfalván (ma: Mogersdorf) az Anna kápolna, a katonák temetőjétől keletre. E helyen temették el az 1664-es szentgotthárdi...

315 éve
1705-ös év eseményei

1705. december 13-án volt Szentgotthárd mellett Vak Bottyán és Hannibal Heister közt a kuruc vezér rajtaütésszerű, gyors támadásával és győzelmével végződött...

300 éve
1720-as év eseményei

Az 1720-as évben nagy országos összeírások voltak, biztosok járták a településeket és az ő feljegyzéseikből tudjuk, hogy az akkori mezőváros rangú...

280 éve
1740-es év eseményei

1740. június 13-ánRobert Leeb apát által kezdeményezett nagyszabású építkezés indításaként Hauer Gellért ciszterci adminisztrátor először a...

275 éve
1745-ös év eseményei

1745-ben készítette Matthias Kitzberger gráci fazekas mester a gyönyörű, fehér mázas cserépkályhát a ciszterek ebédlőjébe, a refektóriumba, ahol ma is...

265 éve
1755-ös év eseményei

1755. augusztus 15-én meghalt Robert Leeb apát. Heiligenkreuzban van eltemetve. 1688. augusztus 23-án született Bécsben. 1712-ben szentelték pappá....

245 éve
1775-ös év eseményei

1775. augusztus 12-én halt meg Eberl Gotthárd ciszterci plébános. 1726-ban Szentgotthárdon született. 1756 körül a temetői kápolnát toronnyal, és...

235 éve
1785-ös év eseményei

1785-ben II. József által elrendelt összeírás szerint Vas vármegyében az alábbi 6 kerület volt: 1. szombathelyi, 2. kemenesaljai, 3. körmendi, 4....

230 éve
1790-es év eseményei

1790-ben távolították el az 1677-ben épült templom tornyát, mert akkor már állt és fel is volt szentelve az új barokk templom. A Széchényi György által...

195 éve
1825-ös év eseményei

1825. május 13-án érkezett meg az apáti engedély a patika megnyitásához Szent-Gotthárdon. Ez volt az első lépés azon az úton, hogy a következő évtől önálló...

180 éve
1840-es év eseményei

1840. március 24-én született Desits Gyula Csákányban. Később ügyvéd, királyi tanácsos, körjegyző, a takarékszövetkezet igazgatósági és a Vasvármegyei...

170 éve
1850-es év eseményei

1850. december 27-én született Szentgotthárdon Brenner Tóbiás. Szülei id. Brenner János és Stirling Katalin voltak. 1869-ben érettségizett a...

165 éve
1855-ös év eseményei

1855. április 13-án Szekszárdon született Piszter Imre, a híres teológus és tanár. A teológiát Innsbruckban végezte, 1872. szeptember 17-én lépett a ciszterci...

145 éve
1875-ös év eseményei

1875 májusától kezdték hivatalosan lejegyezni a szentgotthárdi ciszterek az időjárás megfigyelését. Naponta háromszor, állandó időpontokban: reggel 7,...

140 éve
1880-as év eseményei

1880. május 18-án, jakabházi birtokán halt meg gróf Zichy Hermann. 1814. június 15-én született Molnáriban (ma Püspökmolnári). Édesanyját, gróf...

135 éve
1885-ös év eseményei

1885. október 1-jén nyílt meg az óvoda Szent-Gotthárdon, a Széchenyi utca 27. szám alatt. 1880-ban báró Roszner Józsefné gróf Zichy Karolina...

130 éve
1890-es év eseményei

1890. június 26-án egyhangúlag döntötte el a képviselő testület „alapfokú iparos tanonciskola” létrehozását. Egy 1884-es törvény előírta minden...

125 éve
1895-ös év eseményei

1895. február 25-én a Fejér megyei Rácalmáson született Borián József, a későbbi Borián József Elréd, a képzett egyházi szónok. 1924 júniusában...

120 éve
1900-as év eseményei

1900. szeptember 1-jén került Marót (Mathiasz) Artúr a gimnáziumba pályakezdőként. 12 évig tanárként, majd 1912-től 23 évig, egészen a...

115 éve
1905-ös év eseményei

1905. február 1-jén Dr. Kiss Elemért főszolgabíróvá választották. 1874-ben született Bihar megyében. 1902. január 1-jétől lett először szolgabíró, majd három...

110 éve
1910-es év eseményei

1910. június 12-én választották meg egyhangúlag a szentgotthárdi evangélikus gyülekezet lelkészének Czipott Gézát. Ünnepélyes beiktatása július 31-én...

105 éve
1915-ös év eseményei

1915. május 17-től a világháború miatt liszthiány alakult ki az országban, így a környéken is, ami miatt a pékek egy időre kénytelenek voltak bezárni...

100 éve
1920-as év eseményei

1920 januárjában úszta át a Dunát Doborgaznál (Csallóköz) Frühwald István orvostanhallgató, és szökött így Magyarországra. Az I. világháborúban a keleti...

95 éve
1925-ös év eseményei

1925. február 16-án halt meg özvegy Lipováczi Desits Gyuláné, aki Svájcban született engweileni Egloff Matildként. Az önzetlen, nemes szívű asszony...

90 éve
1930-as év eseményei

1930-ban jelent meg Szombathelyen a Vasmegyei fejek című 398 oldalas kiadvány. Szerkesztője Halász Imre volt. Szentgotthárdról 16 fő helyi közéleti...

85 éve
1935-ös év eseményei

1935. január 1-jén Kisfalud és Talapatka egyesüléséből Máriaújfalu néven új község keletkezett. (Az öregek elbeszéléséből tudjuk, hogy a két falu vitatkozott...

80 éve
1940-es év eseményei

1940. január 25-én a tűzoltók kérték dr. Vargha Gábor képviselőt, hogy Szombathelyen a hadtest-parancsnokságon eljárni szíveskedjen a sziréna...

75 éve
1945-ös év eseményei

1945 januárjában 1362 menekült jelentkezett be a helyi hivatalba. Itt tartózkodtak ekkor még bejelentés nélkül a Nyilas Pártból háromszázan, a 7....

70 éve
1950-es év eseményei

1950. január 30-án csatolták Zsidát és Rábakethelyt Szentgotthárdhoz.

65 éve
1955-ös év eseményei

1955. június 19-én szentelte pappá Brenner Jánost Kovács Sándor püspök. Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. Szülei Brenner József és...

60 éve
1960-as év eseményei

1960 áprilisában kezdték el építeni a strandot a várkert délnyugati oldalán, hogy még a fürdési szezonra át tudják adni. Két medence készült: egy kisebb,...

5 éve
1965-ös év eseményei

1965. március 20. Szentgotthárdon és környékén újjáéledt a Vöröskereszt, vezetője dr. Vörös Imréné lett.

50 éve
1970-es év eseményei

1970 júliusában korszerűsítették a helyi Kenyérüzem sütödéjét azóta Ferrosüt Kft. üzeme), így ettől kezdve jobb munkafeltételekkel ízletesebb kenyér...

45 éve
1975-ös év eseményei

1975-ben a szakmaközi művelődési házban Népek Barátsága Klub nyílt, mely a térség nemzetiségi lakossága számára szervezett összejöveteleket,...

40 éve
1980-as év eseményei

1980. március 3-án Budapesten meghalt Duxler Lajos. 1911. november 3-án született Szentgotthárdon. 1921-1928 között volt a gimnázium tanulója. Magyar...

35 éve
1985-ös év eseményei

1985. szeptember 3-án indult meg a tanítás a város és környékének új, 16 tantermes iskolájában. Mivel a közigazgatását tekintve a Szentgotthárdhoz...

30 éve
1990-es év eseményei

1990. január 13-án a GM európai képviselete valamint a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár vezetői szerződést írtak alá vegyes vállalat létrehozásáról,...

25 éve
1995-ös év eseményei

1995. január 4-én volt a szlovén kisebbségi önkormányzat alakuló ülése Rábatótfaluban. Első elnöküknek Pusztai Zsoltné Antal Ildikót választották, helyettese Szukics...

15 éve
2005-ös év eseményei

2005. október 31-én Szombathelyen elhunyt dr. Kuntár Lajos. 1914. június 27-én született Csörötneken. Volt újságíró, hadi tudósító, könyvtáros, tanár, népművelő,...

10 éve
2010-es év eseményei

2010. február 19-én Dunakeszin meghalt Gömbös László szobrászművész. 1926. május 14-én, Csörötneken született nemesi családba. A második világháború alatt és...

5 éve
2015-ös év eseményei

2015. május 16-án megemlékezés és emléktábla elhelyezés volt a Kossuth Lajos u. 12. szám alatt, a mentőállomás udvarán. Dr. Felkai Tamás mentőorvos...

Üdvözöljük a 2020. év várható évfordulóinak gyűjteményében!

 

Összeállításunkban nemcsak történeti emlékeket idézünk fel, hanem a sajtóban vagy egyebütt megjelent hétköznapi eseményeket is.

A szöveg közbeni linkekre kattintva Értéktárunk, a Wikipédia vagy egyéb forrás segítségével segítjük a további tájékozódást.

A szobrok, emléktáblák linkjére kattintva többnyire a város valamennyi szobrát, emléktábláját láthatja, ezek között lapozva tudja megtalálni a hivatkozott alkotást.

Aki arra kíváncsi, hogy az év egyes hónapjaiban milyen évforduló esedékes, az nézze meg a havonként megjelenő Szentgotthárd újság összeállítását, amely az évforduló-gyűjtemény alapján készül. Az újság linkje: http://szentgotthard.hu/hu/szentgotthard-ujsag.html

A 2020. év évfordulóival kapcsolatos információkat Talabér Lászlóné, a Honismereti Klub tagja gyűjtötte.

Jó böngészést kívánunk!

A gyűjtemény fő forrásai:

 • Vas Megyei Levéltár gyűjteménye
 • HUNGARICANA :  közgyűjteményi portál. https://hungaricana.hu/ (2019. december 29.)
 • Szentgotthárd: helytörténeti, művelődéstörténeti és helyismereti tanulmányok. Szerk.: Kuntár Lajos és Szabó László. Szombathely, 1981.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Vas vármegye. Reprint. Bp.1988.
 • Szentgotthárd történetének bibliográfiája. Szerk. Pethő Gyula, Szombathely, BDMK, 1983.
 • Kalász Elek: A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszterci gazdálkodás a középkorban (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez 5. Szerkesztette Domanovszky Sándor. Budapest, 1932).
 • Csuk Ferenc honlapja - http://csuk.hu/ (2019. december 29.)
 • Vakarcs Kálmán: Szentgotthárd és környékének ismertetése. Szombathely, 1935. Kereskedelmi és Hírlap ny.
 • Vakarcs Kálmán: Szentgotthárd – muraszombati járás ismertetése. Szombathely, Vasvármegye Nyomdavállalat, 1939.
 • Szentgotthárd város 15 éve. Szentgotthárd, 1998.
 • Kovacsics József: Szülőfalum Vasszentmihály és környéke. 2000.
 • Kovacsics József: Szentgotthárd város és környéke település és népességtörténeti lexikon. Vend községek. Kivonat.
 • Fodor Árpád: A Szent-Gotthárdi Magyar Asztaltársaság története. Szent-Gotthárd, Wellisch Béle kvnyomda, 1901.
 • dr. Piszter Imre: Szent Gotthárd püspök és a Szentgotthárdi ciszteri apátság rövid története. Készült 1934-ben a 750. éves jubileumra. A Vasi Szemle könyvei,  140.
 • Vas népe cikkek: 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 és 2015 évekből.
Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!

sztg ertektar also feher