• 1528-as év eseményei

    • Egy 1528-ban keletkezett okirat (perirat) az első fennmaradt dokumentum, amely Szentgotthárdot mezővárosnak nevezi (oppido Sancti Gothardi).
  • 1550-es év eseményei

    • 1550-1556 között Johannes Betha nevű Szent-Gotthárdon működő ciszter papot mint „Maximilián király physikusa” említik. Ekkor még megyénkben nem volt orvos, a gyógyítást azok a papok végezték, akik ismerték a botanikát és a növények gyógyító hatásait.
  • 1554-es év eseményei

    • 1554. évből származik az első hiteles adat, amely iskolamesterről tesz említést Szent-Gotthárdon.