• 1986 áprilisában halt meg Filó Sándor pék, akinek kenyerét mindenki ismerte és szerette. 1915. január 22-én született a ma szlovéniai Büdfalván. 16 évesen már tanuló volt Ebenspanger Béla pékmesternél. 1958-ban tudta megvásárolni a Hunyadi u. 3. sz. alatti helyet, ahol a gyárakba menő dolgozók naponta megvásárolhatták a friss, illatos pékáruit. Ötvenkét éven át dolgozott, tisztelték, szerették. Az utolsó munkanapján igyekezett minden vásárlója elköszönni tőle. Csak három év pihenőidőt kapott a gondviseléstől.
  • 1986. június 8-án Pável Ágoston születésének 100. évfordulóján az ő nevét vette föl a helyi múzeum. Három évvel korábban, 1983. április 29-én nyílt meg Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeumként a településünk alapításának 800. évfordulója és várossá avatása kapcsán. Törzsgyűjteményét a szlovén nemzetiségű Gáspár Károly iskolaigazgató által gyűjtött használati tárgyak és három kisebb adomány alkotta.
  • 1986. június 28-án született Koszár Zsolt, a legtehetségesebb futó atlétánk. 2004-től megszámlálhatatlanul sok hazai és külhoni versenyen szerepelt kimagaslóan. Eddig nem talált legyőzőre a csatafutások alkalmával sem. Zsolt emberként, tanárként és sportolóként is igazi példakép a fiatalok számára.