január - február – a ciszter könyvgyűjtemény kiválasztott tételeinek digitalizálása és feldolgozása.

április 27. – kiállítás a múzeumban a ciszter irattár helyi jelentőségű iratainak másolataiból, illetve a ciszter könyvgyűjtemény legérdekesebb darabjaiból.

március - június – A kaszagyári kiállítás előkészítése

A klubtagok által összegyűjtött kaszagyári fotók, kéziratok és egyéb dokumentumok digitalizálása a könyvtárban.

Kaszagyári látogatások – a honismereti klub, illetve a fotóklub tagjai információt gyűjtöttek, fotókat készítettek.

Tablók, festmények és termékek kölcsönzése a kaszagyárból (a felszámoló hozzájárulásával)

 A III. Béla Szakképző Iskolában található kaszagyári modelleket az iskola szakoktatói kijavítottak, működőképessé tették.

Csuk Ferenc klubtag feldolgozta a gyár történetét, megismertette a klubtagokkal.

 A kiállítás látványtervének, címének, bevezető szövegének körvonalazása a klubfoglalkozásokon.

Meghívók, plakátok elkészítése, a kiállítandó dokumentumok véglegesítése. A meghívókat a klubtagok személyesen vitték el a volt kaszagyári dolgozóknak.

Június első hetében a kiállítás felrakása. A megnyitóra 2013. június 7-én 17 órakor került sor a Színház aulájában nagy érdeklődés mellett.

Július 23-án leszedtük, raktárban helyeztük el a kiállítás anyagát. Tervezzük, hogy a múzeumban állandó kiállításon is bemutatjuk.

május – A helytörténeti pályázatra két pályamunka érkezett:

Szakáli János: Az utolsó napok az utolsó községben

Sömenek Dóra – Forján Anett – Offner Martina: Polgári leányiskola Szentgotthárdon

A klub tagjai közül Csuk Ferenc, Frank Róza, Talabér Lászlóné, Fodor Mária és Molnár Piroska értékelte a munkákat. A két dolgozat nem hasonlítható össze, hiszen egyiket egy felnőtt írta sok éves kutatómunkával gyűjtve össze az információkat, a másik dolgozat három nyolcadikos munkája. Mindenképpen értékelendő a próbálkozásuk.

Szeptember: A szentgotthárdi csata 350 éves évfordulójára rendezendő kiállítás szervezésének elkezdése.

Program kidolgozása (dr. Frank Róza), feladatok megbeszélése, kiosztása.

Irodalom-gyűjtés (Mátrainé)

Október: Kapcsolat felvétele a nagyfalvai (mogersdorfi) egyesülettel. Találkozás a mogersdorfi polgármesterrel.

A csata helyszínének meglátogatása, a csata történetének ismertetése (Enzsel István történelemtanár)

 

2013. november – 2014. január:

A klubtagok egyéni gyűjtő- és kutatómunkája a csatáról (levéltárak <Csuk Ferenc, Talabér Lászlóné>, adatbázisok, honlapok)

Kapcsolatfelvétel a török nagykövetséggel (dr. Frank Róza), a törökországi magyar nagykövetséggel (Horváth Zsuzsa)

A csatáról szóló török irodalom összegyűjtése (könyvek, honlapok), könyvtárközi kérés elindítása a török nemzeti könyvtárba


Eseménynaptár

22
május
Pável Ágoston Múzeum
-
Szentgotthárd
Részletek a plakáton.