2023. december 13.

Idei utolsó összejövetelünkön az alábbi témákat vitattuk meg:

- „A múltnak kútja” című előadás-sorozatunk témái és időpontjai:
-- Horváth Zsuzsa: Kérdőjelek és fehér foltok Szentgotthárd történetében - Időpont: január 16. kedd, 17.00 óra - helyszín: Pável Ágoston Múzeum
-- Magyarics István: A szentgotthárdi apátság alapítása és előzményei - Időpont: február 13. kedd, 17.00 óra - helyszín: Pável Ágoston Múzeum
-- Horváth Zsuzsa: A Szépművészeti Múzeum kincsei Szentgotthárdon - Időpont: március 19. kedd, 17.00 óra- helyszín: Pável Ágoston Múzeum
-- Borbély Sándor: A kommunizmus farkasfai áldozatai - Időpont: április 16. kedd, 17.00 óra - helyszín: Pável Ágoston Múzeum

- A 2025-ös naptár témája: Szentgotthárd anno

- Kiállítások a múzeumban és a Polgármesteri Hivatalban

- Javaslatok a honlappal kapcsolatban

- A városi séták témajavaslatai

- Az 1664-es szentgotthárdi csatához kapcsolódó interaktív játékok

 

2023. november 16.

Látogatás az Egyházmegyei Levéltárban

Rétfalvi Balázs levéltáros meghívására november 16-án elmentünk a szombathelyi Egyházmegyei Levéltárba. Betekinthettünk a raktárakba, a kutatószobába, ahol lehetőségünk volt a gyűjtemény régi dokumentumaiba is bepillantani. A https://leveltar.martinus.hu/ linken elérhető az intézmény honlapja.

Délután részt vettünk az Egyházmegyei Könyvtárnak a Dr. Géfin Gyula, a könyvtár egykori igazgatója halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján.

2023. november 15.

A 2025-ös naptár témájáként Horváth Zsuzsa javaslata:
- A szentgotthárdi csata emlékei

Csilinkó Gábor elkészítette az új honlap keretét, amely honismeret.com címen elérhető. A régi honlap elérése: regi.honismeret.com. A véleményeket később hasznosítjuk a Csilinkó Gáborral való megbeszéléskor.

Könyvkiadás javaslat: Szentgotthárd zenei élete (Szabóné Csider Bernadette) A megjelenés pénzügyi lehetőségek függvénye.

A 2019-es évfordulókat átalakítjuk és kibővítjük 2024-esre. (Horváth Zsuzsa vállalta). Hiányzik a honlapról a 2022-es évfordulók. (Molnár Piroska vállalta összerendezni és javítani)

További programajánlat: november 16. Látogatás az egyházmegyei levéltárban és részvétel az egyházmegyei könyvtárban a Géfin Gyula kiállításon

A következő összejövetel: december 13. szerda 15.00 óra a múzeumban

2023. november 3.

A Honismereti Klub látogatást tett a rábagyarmati tájházban. Ács Miklós, a gyűjtemény vezetője fogadta a csoportot, és mutatta be az épületet és a néprajzi gyűjteményt. A falumúzeumot Ács Miklós édesapja, Ács László tanár alapította. Irányításával jött létre a múzeum gazdag gyűjteménye. Rengeteg használati tárgyat, bútort, munkaeszközt gyűjtöttek össze. Ács Miklós elmondása szerint még ma is vannak fellelhető néprajzi kincsek a faluban.

Az 1850-ben épült füstöskonyhás lakóház 1970-től tájházként működik. 1983-ban visszaépítették mellé a kamrát és az istállót, a pajta hiányzik. A helyiségek egy tető alatt, a telken hosszanti irányban helyezkedtek el. A ház falai fenyőgerendákból vannak, tetejét
rozsszalmával fedték. Homlokzatán a trapéz alakú deszkaorom faragott díszítésű. A szoba mestergerendáján az 1850-es évszám az építés idejét dokumentálja. A konyha szoba felöli belső sarkában tüzelőpadkás kemence van, ahonnét a szobai cserépkályha is fűthető. Bútorok: evősarok sarokpadokkal, asztallal, székekkel, felette tálasfogasokkal, fiókos sublót, két ágy, festett láda.
2003-ban az épületet felújították, a szalmatetőt cseréptetőre cserélték.

A tájházban tett látogatás után a rábagyarmati Szent Lambert katolikus templomot látogatta meg a csoport. Magyarics István klubtagunk történeti tájékoztatót tartott az épületről.
Rábagyarmat a ciszterci apátság legkeletibb majorja volt. Egészen a XX. század közepéig a rend birtokolta a földesúri jogokat. A templom eredeti hajója még a veleméri templomnál is régebbi. Az 1770-es években építették újjá, de a jelenlegi főhajó csak 1947 után nyerte el mostani formáját. A templom környékén a régi sírokat, egykori kőmaradványokat is megnéztük.

2023. október 26.

Séta Szentgotthárd régi temetőjében

A Muraba ETT és a Szentgotthárdi Honismereti Klub tagjai halottak napja előtt, október 26-án Horváth Zsuzsa vezetésével a város régi temetőjében nyugvó nevezetes személyek sírját látogatták meg.
Papp Bálint, a Muraba igazgatója és Horváth Zsuzsa, a Honismereti Klub tagja köszöntötte a szép számú résztvevőt a régi temető bejáratánál. Elmondták, hogy számos nevezetes személy nyugszik a temetőben. Nemrég civil szervezetek, intézmények, szervezetek fogadtak örökbe védett sírokat. Ezeket látogatták meg a temetői sétán. A két szervezet célja az volt, hogy akár a helyi lakosok, akár az ide látogató idegenek minél jobban megismerjék Szentgotthárd nevezetes helyeit, így a régi temető védett sírjait is.

Horváth Zsuzsa elmondta, hogy a régi temetőt 1930-ban nyitották meg. Elsőként a ciszter síremlék előtt emlékezett meg az ott nyugvó hét szerzetesről. Majtényi Erik, Unger Román, Kassuba Domonkos, Szántó Kamill, Berger Máté, Saád Henrik és Légár Hugó életéről beszélt. Bemutatta a síremlék alakjait: a Jézus feltámadását ábrázoló szoborcsoportot, majd a két oldalon Szent Benedek és Szent Bernát szobrát. A monumentális emlékmű alkotója nem ismert, a síremléket azonban felvették a Nemzeti Sírkert védett sírjai közé.
Ezután a dísz-sírsor nevezetes sírjairól tartott érdekes előadást. Elsőként Hambek Alajos 1848-as honvédtiszt és egykori királyi járásbíró sírja előtt emlékeztek a látogatók. A díszsorban található Mathiász Artúr gimnáziumi igazgató és dr. Vargha Gábor egykori országgyűlési képviselő sírja. A városi önkormányzat mindkét síremléket  felújíttatta, ezzel adózva a neves személyek emléke előtt. Itt látható Sokoray Elek nagyközségi főjegyző, Szentpéteri Horváth Pál főszolgabíró, Bagola István építőmester, Gubicza Ákos felkelő sírja is. Tánczos Tibor színész sírja a közelben található, a látogatók ott is lerótták kegyeletüket. Bár a múvész Veszprémben lett ismert, édesanyja kívánságára itt temették el. További két 48-as honvédtiszt sírja is a régi temetőben látható: Szücs Iván és Koller György is itt nyugszik. Kicsit távolabb Kolossa Ferenc tűzoltóparancsnok és Vakarcs Kálmánné sírja is látogatásra érdemes.

A temetői séta a Temetőkápolnánál folytatódott, ahol a heiligenkreuzi és zirci apátság idején a ciszterek temetkezési helye volt. Itt nyugszik Matthias Gusner és Kaspar Schrezenmayer laikus fráter, a Nagyboldogasszony Plébániatemplom és a hajdani ciszterci kolostor falfestményeinek és bútorzatának alkotói, valamint Lóskay Bekény egykori 48-as honvédtiszt, később ciszter szerzetes is. Be lehetett menni a kápolnába is, ahol Bodorkós Imre plébános, Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus és Sisakné Páll Klára református lelkész ökumenikus áldásával zárult a városi séta.

2023. október 23.

Emlékműavatás Farkasfán

Nemzeti ünnepünk délutánján avatták fel Farkasfán, a Szent Anna templom előtti téren a kommunizmus áldozatainak emlékművét. Az 1952-53-as perek, a hortobágyi kitelepítés és az ötvenhatos események farkasfai áldozatainak emlékállítására a Szentgotthárdért Közalapítvány gyűjtött támogatókat.

Az egykori eseményekről történeti áttekintést Borbély Sándor adott, aki kutatóként összegyűjtötte és levéltári kutatások alkalmával kiegészítette, ellenőrizte az áldozatok nevét. Elmondta, hogy a világháború után Farkasfa ismert csempészhely volt a szomszédos
Jugoszlávia felé. 1949-ig nem építették ki a műszaki határzárat. Ezt a lehetőséget használták ki a falubeliek, elsősorban a fiatalok, akik segítették az országból való menekülést. Sokan itt próbálták elhagyni az országot, s ez a falu lakóinak segítségével sikerült is. De ugyanezt a határszakaszt használták ki azok is, akik kémfeladatokkal érkeztek.

1950-ben megkezdődött a megbízhatatlannak tartott személyek kitelepítése a határsávból, illetve a kulákok kitelepítése a Hortobágy környéki tanyákra. Ez Farkasfán két időpontban történt. 1950. június 23-án Kónya tanyára 3 családot (8fő), 1952. május 28-án Tiszaszentimrére 2 családot (11 fő) telepítettek ki. A kényszer-munkatáborok 1953 nyarán történt bezárása után sem térhettek haza a kitelepítettek, máshol jelöltek ki számukra lakóhelyet, és csak 1956 utánjöhettek vissza.

1952-ben az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) megszállta a falut, és hosszú ideig tartó razziát tartott a környéken. 74 embert letartóztattak, Szombathelyen, majd Budapesten folytak a kihallgatások. A vádlottak ügyét 1953-ban öt csoportban tárgyalta a Budapesti Katonai Bíróság. 10 embert halálra ítéltek, illetve a kínzások következtében haltak meg. Sokan életfogytiglani, mások hosszú börtönbüntetést kaptak. Farkasfai áldozatok mellett három felsőszölnöki születésű, szlovén nemzetiségű áldozat neve is szerepel az emléktáblán.

Farkasfán 1956. október 28-án történtek forradalmi események. Tóth Gyulát 6 hónap kistarcsai internálás után 8 hónapra börtönbe zárták Márianosztrán. Düh Jánosra 9 és fél havi elzárás várt, Németh Imrét izgatás vádjával 8 havi börtönre ítélték. Gergen György tanító izgatás vádjával fél évet töltött előzetesben, majd áthelyezték. A forradalom leverése után többen az egykori Jugoszláviába emigráltak.

Borbély Sándor másfél éves kutatása eredményeképpen 66 fő neve került fel az emléktáblára. Valamennyien a kommunizmus farkasfai áldozatai voltak. Az emlékmű leleplezése és megáldása után az érdeklődők koszorúval, virággal, mécsesgyújtással rótták le kegyeletüket az áldozatok előtt.

2023. október 11.

1. Véglegesítettük a 2024-es naptár szövegeit.

Cím: Szentgotthárd városrészei 2024
- Január: Farkasfa, templom, világháborús emlékmű, harangláb - A farkasfai Szent Anna templomdomb aljában áll a harangláb. Harangját Grazban öntötték 1751-ben. Mellette a világháborús emlékmű feszülettel és Mária-szoborral.
- Február: Rábakethely, református templombelső - Rábakethelyen 1998 és 2002 között épült a református templom. A fafaragások Vincze Zoltán alkotásai, a református vallás jelképeit ábrázolják. 
- Március: Jakabháza, harangláb - Jakabházán a 8-as út mellett szoknyás harangláb található. Mellette jellegzetes parasztház áll.
- Április: Rábakethely, Golgota - A kethelyi Mindenszentek templom keleti oldalán látható a Golgota szoborcsoport három fakereszttel, rajta festett korpusszal. A falba vésett kőkereszten az itt nyugvó plébánosok (1710-2019) neve olvasható.
- Május: Rábatótfalu, oltár és Szent Flórián szobor (két álló kép) - Rábatótfaluban a Szent Flórián kápolna 1883-ban épült. Az oltár középső figurája a névadó szobra. Balján Assisi Szent Ferenc, jobbján Szent Margit látomása látható.
- Június: Máriaújfalu, kereszt, szoborfülke, harangláb Máriaújfalu  1935-ben Rábakisfalud és Talapatka egyesítésével jött létre. A falu közepén 1922 óta áll harangláb. A Mária-szobrot a fülkével együtt a II. világháború után emelték.
- Július: Rábatótfalu, hősi emlékmű - A rábatótfalui kápolna előtt 1923-ban, nagyrészt Amerikába kivándoroltak adományaiból
épült a világháborúk hősi halottainak emlékműve, Kallós Ede szobrászművész alkotása.
- Augusztus: Farkasfa, Szent Anna templombelső - Farkasfán 2000-ben szentelték fel a Szent Anna templomot a hívek támogatásával. Nevét a családok védőszentjéről kapta.        
- Szeptember: Rábafüzes, Hianz tájház, szobabelső - Rábafüzesen 2016 szeptemberében nyílt meg a német nemzetiségi hianz tájház. Az alapjául szolgáló gyűjteményt Dankovics Ferenc iskolaigazgató adományozta a községnek 1986-ban.
- Október: Rábafüzes, játszótér - Rábafüzesen 2023. október 14-én avatták fel a pályázati támogatásból megvalósult játszóteret.  Társadalmi munkával és pénzadománnyal a helyiek is hozzájárultak a játszótér szépítéséhez.
- November: Jakabháza, Mindenki keresztje és öntöttvas kereszt - Jakabháza régi temetőjében áll a Mindenki keresztje. Ma már nehezen megközelíthető ez a sírkert. Több régi díszes öntöttvas kereszt is található a temetőben.
- December: Zsida, oltár feszülettel (Brenner-kápolnában) - Zsidán 1996-ban szentelték fel a Jó Pásztor kápolnát. Rendszeresen szentmisével emlékeznek a 2018-ban boldoggá avatott Brenner János vértanúságára.
Címlap: zsidai erdőrészlet a Brenner-kápolnával
Hátlap: Máriaújfalu, Hársas-tó

2. Városi séta a régi temetőben
Megállapodtunk, hogy október 26-án, csütörtökön 16.30-kor a régi temető bejáratánál találkozunk a Muraba ETT-vel közösen szervezett városi séta keretében. Horváth Zsuzsa tart vezetést a nevezetes szentgotthárdi személyek sírjánál, a Temetőkápolnánál ökumenikus áldás is lesz.

 3. Javaslat a jövő évi tanulmányútra
Két lehetőség közül választhat a tagság a jövő évi értéktári tanulmányút célját illetően.
- Lenti (lentiertektar.hu oldalon lehet információt szerezni a település értéktáráról)
- Nyúl község értéktára (https://www.nyul.hu/nyul-bemutatkozas) A Sokorói tájegységi értéktárban egy érték található Nyúl községről: https://megyerikum.hu/nyuli-sarkanylyuk- vizmosas/ Ez a tájegységi értéktárban, a megyerikumok között, Pannonhalma és Sokoró
térségében található.

4. Látogatás a rábagyarmati tájházba
November 3-án, pénteken 13 órára vár bennünket Ács Miklós Rábagyarmaton. Három autóval megyünk (Károly Andi, Mikos Magdi, Molnár Piroska).

5. Könyvválogatás
Újabb 10 doboz könyvet hoztak az egyházmegyei levéltárból, amit át kellene válogatni. Október 25-én, szerdán, vagy 26-án, csütörtökön 9 órától lesz lehetőség a Civil Irodában a könyvválogatásra.

6. Arcanum tájékoztató Berzsenyi Könyvtárban
A Digitális Tudástár tájékoztatóján október 20-án négy klubtárunk vett részt. Biszak Bogáta az adatbázis újdonságait mutatta be szombathelyi példákon. 

7. Emlékműavatás Farkasfán
Október 23-án 14 órakor lesz Farkasfán a templom előtti téren a kommunizmus áldozatai emlékművének felavatása. Borbély Sándor Klubtársunk kutatómunkájának eredményeként került fel az áldozatok neve a gránittáblára.

A következő összejövetel időpontja: november 15. szerda 15.00 óra, helye: Pável Ágoston Múzeum

2023. szeptember 20.

- A 2024-es naptárral kapcsolatos információk:

-- a városrészi képviselők javaslatai:

 • Zsida: Brenner emlékkereszt, zsidahegyi kereszt
 • Farkasfa: harangláb és harang
 • Kethely: katolikus templom, református templom, kethelyi látkép
 • Jakabháza: kastély
 • Rábafüzes: Tájház, játszótér
 • Máriaújfalu: harangláb és Mária-fülke, felújított tűzoltófecskendő
 • Rábatótfalu: szoborcsoport a templom előtt, Kérdés, hogy a tűzoltó szertár kiállításáról készülhet-e kép vagy még nem alakult ki a kiállítás

-- a további javaslatok beérkezésének határideje: 2023.10.05.

-- A 2024-es naptár bruttó ára: 1850 Ft

- Kiállítások a múzeumban és a hivatalban:

 • Hivatalban: Vendéglátóhelyek nyomában – a Történelmi Napok előestéjén, felelős: Frank Róza, Molnár Piroska
 • Múzeumban: 1848-49 emlékezete – 2024. október 6-a környékén, felelős: Talabér Lászlóné, Horváth Zsuzsa

- Arcanum a Berzsenyi Könyvtárban október 20-án, 11.00 órai kezdettel – utazás a 8.06-kor induló vonattal

- Városi séta a régi temetőben a Muraba-val közösen. Vezeti: Horváth Zsuzsa

 • Időpont: 2023. október 26. 16.30
 • Találkozás a régi temető bejáratánál

 - A Hungarikum pályázat eredménye

 • A honismeret.com honlap megújítása 500.000 Ft-ból
 • Kisfilm a szakrális értékekről
 • A 2024-es Gotthárd napja program megvalósítása

- Dr. Frank Róza ismertette az Értéktár adatbázis javítási lehetőségeit.

-Károly Andrea beszámolt a szeptember 15-i értéknapi konferenciáról. 

- A honlap megújításával kapcsolatos információk:

 • megnézhető a tervezett változat: uj.honismeret.com linken
 • a rendszergazda kérése: a tagság küldjön magáról fotót és 5-600 karakternyi bemutatkozó szöveget

 - Kozma Gábor számára javasolt feladatok a honlappal kapcsolatban:

 • az érdekességek menüpont aktualizálása (Rólunk írták, videók, olvasnivalók), feltöltése már a megújult honlapra

 - A klubtagok által elvégzett kutatásokaon alapuló nyilvános előadásokat tervezünk 2023 decembere éa 2024 márciusa között:

 •  Horváth Zsuzsa: Fehér foltok Szentgotthárd történetében
 •  Horváth Zsuzsa: A Szépművészeti Múzeum kincsei Szentgotthárdon
 •  Magyarics István: A szentgotthárdi apátság alapítása és előzményei
 •  Borbély Sándor: A kommunizmus áldozatai Farkasfán

- A Rábagyarmati Tájház meglátogatása még az ősszel, egy hétköznap délután. Időpont és utazás: az Ács Miklóssal való megállapodás után.

- A következő összejövetel időpontja: október 11. szerda, 15.00 óra, a múzeumban

2023. szeptember 1.

Folytatódott a Városi séták sorozat a Honismereti Klub és a Muraba ETT szervezésében, Szép Renáta kalauzolása mellett.

A séta a Zöldfa Söröző és Pizzériától (egykor Scháberl Vendéglő) indult, ahol a tulajdonos is köszöntötte és megvendégelte a nagy számú érdeklődőt. Szép Renáta vezetésével az egykori Központi Kávéház, a Klein Kávéház és a Korona Vendéglő épülete előtt folyt a városi séta. Sok érdekességet, fontos információt hallhattak az érdeklődők, illetve többen érdekes történeteket osztottak meg ezekről az ikonikus helyekről. Szép Renáta beszélt olyan vendéglátóhelyekről is, amelyek nem estek a séta útjába, de érdekes és egykor népszerű helyek voltak, mint például a Nagykolompos vagy a Makkhetes. A túra az egykori Éva Presszóban ért véget, ahol baráti beszélgetésre került sor egy-egy pohár ital társaságában.

Papp Bálint, a Muraba igazgatója azt is elmondta, hogy a legközelebbi séta október végén, a halottak napja környékén lesz, ahol a régi temetőben nevezetes személyek sírját keressük majd fel.

2023. augusztus 30.

Gratuláció

A klubtagság egy csokor virággal és emléklappal gratulált dr. Frank Róza klubtagunknak a Szentgotthárd Városért Díjhoz, amit augusztus 20-án vehetett át a városi ünnepségen. Méltó elismerés volt ez több mint egy évtizedes önkéntes munkájáért, amit lokálpatriótaként a helytörténeti értékek gyűjtése, közzététele érdekében végzett.

Értéktár adatbázis

Dr. Frank Róza ismertette, milyen tevékenységekre lehet vállalkozni, hogy értéktár adatbázisunk hiányosságait kiküszöböljük.

Október végéig a következő feladatokra lehet jelentkezni, s elküldeni a következő adatokat:

- Az érték azonosítási számát és megnevezését
- Az érték kinyitásakor és végiglapozásakor a képek, ill. a hozzájuk tartozó feliratok látszanak-e rendesen vagy csak a fájlnév látszik vagy semmi.
- Az egyes értékek tartalmát elolvasva

   - van-e tartalmi javítani, ill. kiegészíteni való, a kiegészítés és a javítás elküldése
   - a szövegben van-e helyesírási hiba, elütés
   - a hiba helyének megadása (hányadik bekezdés), a javítás elküldése

Városi séta

Szeptember 1-jén 17 órakor kezdődik a következő városi séta Vendéglátóhelyek nyomában címmel. Az anyagok összegyűjtésében Frank Róza vett részt, a sétát Szép Renáta vezeti. A program a Honismereti Klub és a MURABA ETT közös szervezésében valósul meg.

2024-es naptár

A klubtagság döntése alapján 2024-ben a városrészek nevezetességei szerepelnek a naptár lapjain. A javaslatokat Molnár Piroska gyűjti össze a városrészi képviselőktől.

Javasolt programok októberben

 • Könyvtári nap október 3-án 17 órától a múzeumban Könyv – érték - tár címmel dr. Frank Róza előadásával.
 • Október 20-án 11 órától a Berzsenyi Könyvtárban az Arcanum Digitális Tudástár programja.

Kiállítási javaslatok 2024-ben

 • 1848-49-es szentgotthárdi emlékek – kiállítás a múzeumban
 • Egykori vendéglátóhelyek Szentgotthárdon – kiállítás a hivatalban 

Új tag felvétele

Kozma Gábor jelentkezett a Honismereti Klub tagjai közé. Szeretettel látjuk összejöveteleinken, s igénybe vesszük segítségét programjaink szervezésében.

Meghívás Rábafüzesre

A Rábafüzesért Egyesület meghívja a klubtagokat egy nyárbúcsúztató és játszótéravató összejövetelre a rábafüzesi közösségi térre.

A következő összejövetel időpontja: szeptember 20. 15 óra. Helye: Pável Ágoston Múzeum

2023. augusztus 19.

Herczeg János unokája megtisztelte kiállításunkat, és bejegyzést tett az emlékkönyvbe.

2023. augusztus 18.

Szentgotthárd sportjának 135 éve – könyvbemutató

Augusztus 18-án a színházban mutatták be Csuk Alajos sportkönyvét. Huszár Gábor köszöntője után dr. Frank Róza, a könyv szerkesztője mondta el, miként született meg a könyv, Csuk Lajos több évi anyaggyűjtése eredményeképpen. 2019-ben a Honismereti Klub kiállítást készített a város sportjáról. Már akkor körvonalazódott, hogy a gyűjtött anyagból könyv is készülhetne.
A sporthoz szinte minden család kötődik a városban, több mint százan megjelentek a könyvbemutatón. Kovács László egykori testnevelő tanár és sportvezető mutatta be a könyvet a közönségnek. A kétszáz oldalon számtalan fotóval is találkozhatnak az érdeklődő olvasók. Mint fogalmazott, a város büszke lehet kiváló sportolóira, akik méltán kerültek be a kötetbe, akár interjú formában is. A könyv értékét növeli a névmutató, amely az eligazodást segíti a
bekerült személyek között. Csuk Alajos, a szerző elmondta, hogy még rengeteg anyag van a fiókjában a szentgotthárdi sporttörténetről, ami a jövőben online formában is megjelenik.
A könyvbemutató dedikálással és jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

Város született – kiállítás-megnyitó

1983-ban nyerte el Szentgotthárd a városi címet. A Honismereti Klub tagjaiban már tavaly felmerült, hogy a 40. évfordulóra kiállítással kellene készülni. Már mintegy fél évvel korábban megkezdődött a kiállítandó tárgyak gyűjtése. A Közösen Szentgotthárdért Egyesülettel karöltve hat előadásból, beszélgetésből álló sorozat előzte meg az évfordulós megemlékezést, amelyen a város vezetői emlékeztek vissza a várossá válás előkészületeire és eseményeire. Több összejövetelen formálódott a polgármesteri hivatal előterében található öt paraván tematikája, amely a várossá válás történetét mutatta be a 70-es évestől 1983-ig, illetve az azóta bekövetkező fejlődést is felvillantva egy tabló erejéig.
A kiállítás-megnyitón a könyvtárigazgató és a polgármester köszöntője után Szép Renáta mutatta be a kiállítást. Mint fogalmazott, 2023-ban több jelentős évfordulóra is emlékezik a város, ezek egyike a városavató negyvenedik évfordulója. A kiállítást a Honismereti Klub tagjai készítették, ahogy 2015 óta évente megrendezendő kiállítást is. A hivatalban nemcsak az ügyfelek láthatják ezt a tárlatot. A kolostorépület sok látogatót vonz, s a turisták már a bejárat után szembesülnek az aktuális időszaki kiállítással. A tárlat jövő év nyaráig, a Történelmi Napokig látható, amikor újabb kiállítás készül, a tervek szerint a szentgotthárdi egykori vendéglátóhelyekről.

2023. augusztus 2.

Az összejövetel témája a Város született kiállítás volt.

Molnár Piroska bemutatta az öt tabló tervezetét, amiről a tagság véleményt mondott, illetve javaslatokat tett. Az öt tabló tematikája:

 • Településfejlesztés
 • Szentgotthárd várossá fejlesztése
 • Városavató
 • Az 1983-as év eseményei
 • Újabb fejlesztések

A jelenlévők javaslatot tettek a tablók szövegére, a rákerülő fotókra.

Még egyszer áttekintettük az üveges tárlókba kerülő tárgyakat, és meghatároztuk, hogy melyeket kell kölcsön kérnünk a polgármesteri hivatalból. Arról is döntöttünk, hogy a Szentgotthárdról szóló számtalan könyv közül melyeket állítjuk ki.

Arról is döntöttük, mi kerüljön a meghívóra.

A tablók tervezetét a későbbiekben több klubtag véleményezte, hogy a végleges változat kialakuljon.

2023. július 25-26-27.

Csuk Ferenc és HerczegJános emlékkiállítása

Július 25-én és 26-án délelőtt a színház aulájában a Honismereti Klub tagjai, illetve Csuk Ferenc és Herczeg János hozzátartozói segítségével elkészült az Emlékkiállítás. A Honismereti Klub mellett a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egysület is részt vett a szervezésben. A három üveges tárlóba a két díszpolgár eredeti dokumentumai, kitüntetései kerültek. A fő falon a fotóik alatt a rövid életrajzukkal, tevékenységükkel ismerkedhettek a látogatók. Csuk Ferenc festőkészlete egy sarokban volt látható, festményei pedig körben elfoglalták a falakat. Herczeg János bácsi szerszámos ládáját is elhozták a gyerekei a kiállításra.

A Történelmi Napok előestéjén, júlus 27-én megnyílt kiállítás a hagyományokat követte. Csuk Ferenc Szentgotthárd című versét Horváth Tiborné adta elő. A polgármesteri köszöntő után Csörnyi Zoltánné, a Szentgotthárdi Civil Fórum elnökségi tagja méltatta a két díszpolgár városért tett munkásságát. Az ünnepség végén Csuk Ferenc unokái zenei programja következett. Zongorán és fuvolán adtak elő ismert darabokat. Végül két rövid részletet vetítettek a Gotthárd TV portréműsorából a két jeles személyről. A kiállításon a népes közönség soraiban a hozzátartozók is nagy számban részt vettek.

2023. július 5.

A klubösszejövetel témája a Város született és az Emlékkiállításra való felkészülés volt. Áttekintettük a két kiállítás tárgyi emlékeit, kiválasztottuk, hogy mik kerüljenek az üveges tárlókba Csuk Ferenc és Herczeg János emlékei közül, illetve a polgármesteri hivatal tárlóiba a szentgotthárdi tárgyi emlékek közül.

Bemutattuk a két díszpolgár életrajzát, amelyet kinyomtatva elhelyezünk a kiállításon.

Megállapodtunk a két kiállítás előkészületeinek időpontjáról.

2023. június 21.

A Klubösszejövetel témái:

Emlékkiállítás Csuk Ferenc és Herczeg János tiszteletére

 • Feladatok: tárgyak, dokumentumok gyűjtése a családoktól, életrajz (Herczeg J.: Horváth Zsuzsa; Csuk F.: Molnár Piroska)
 • A kiállítás megnyitója: július 27. 17.00 óra (megnyitja Bauer Károly?)
 • Helye: színház, aula
 • A kiállítás felrakása: július 25-26. 9.00-12.00 óra

Város született – 1983 c. kiállítás

 • A kiállítás témája a várossá válás folyamata (1980-as évek), a fejlesztések eredményei, középpontban az augusztus 20-i események
 • Képválogatás Bauer Károly fotógyűjteményéből
 • További fotók gyűjtése:
  • mfvk fotógyűjtemény (Molnár P.),
  • Standor Tibor fotói (Molnár P.),
  • zeneiskolai megnyitó képei (Betti nénitől),
  • múzeumi megnyitó fotói (Molnár P.)
 • Tárgyak gyűjtése: Gömbös László kisplasztikái (a hivatalban); Szentgotthárdról kiadott könyvek (Molnár P. gyűjtése a könyvtárban), levéltári kutatás a tanácsi határozatokról (Molnár P.), további kiállítási tárgyak gyűjtése
 • Megnyitó: augusztus 18. 17.00 óra (megnyitja Huszár Gábor?)
 • Helye: Polgármesteri Hivatal előcsarnoka
 • A kiállítás felrakása, a tűzoltó kiállítás lebontása: augusztus 15-17. 9.00-12.00 óra

Szentgotthárd sportjának 135 éve – könyvbemutató

 • Szerző: Csuk Alajos
 • Szerkesztő: dr. Frank Róza
 • A kötetbemutató időpontja: augusztus 18. 18.00 óra
 • Helye: színház aula

Egyéb feladat

 • Könyvválogatás a civil irodában
  • június 26. 9.00 órától
  • június 28. 9.00 órától
 • Következő összejövetelünk július 5-én, szerdán 15.00 órától lesz a múzeumban.

2023. június 6.

Befejeződött az 1983 – Város született című, hét előadásból álló beszélgetés-sorozat, amelyet a várossá válás 40. évfordulója alkalmából szervezett a Honismereti Klub és a Közösen Szentgotthárdért Egyesület. A 7 előadás a közélet különböző témaköreit járta körül – közigazgatás, gazdaság, sport, oktatás, kultúra, egészségügy - moderátorok és meghívott előadók részvételével. A beszélgetéseket összekötő gondolat: mi kellett ahhoz, hogy város lehessünk, milyen fejlődési utat jártunk be. Meghívott előadók és moderátorok:

 • Kiss Kálmán - a várossá válás előkészületei; moderátor: Trajbár Imre
 • Bauer Károly - közigazgatási változások; moderátor: Bartakovics Andrea
 • Pochán Miklós - gazdaság; moderátor: Danka Zsuzsanna
 • Schreiner Vilmosné, Kollár Csaba - oktatás; moderátor: Horváth Zsuzsanna
 • Standor Tibor - kultúra; moderátor: Molnár Piroska
 • Ágoston Gábor, Csuk Alajos - sport; moderátor: Dr. Frank Róza
 • Dr. Simor Ágnes és Dr. Schultz Antal; - egészségügy; moderátor: Szép Renáta

Összegzésként megállapítható, hogy szükség és igény van ilyen jellegű visszaemlékezésekre, hogy megérthessük múltunk történéseit, ezáltal is jobban megismerve önmagunkat, városunkat.

Az előadások megtekinthetők a következő linken:

2023. május 22.

Május 22-én, a III. Béla szoboravató 40. évfordulóján - Borbély Sándor ötletét megvalósítva - a Honismereti Klub villámcsődületet (flashmobot) tartott a III. Béla szobornál. A Gömbös László által készített szobor azóta is jelképe a városnak. A klubtagok és vendégeik, Feiszt György és Farkas Csaba egy-egy mondattal idézték fel 1983 jelentős eseményeit, méltatták III. Béla királyunkat és a szoboravatás jelentőségét. A mondatokat Horváth Zsuzsanna válogatta Szabó Lászlónak a Vasi Szemlében megjelent írásából (VSz, 1984. 1.sz.). A klubtagok tiszteletüket kifejezték azzal, hogy egy-egy szál fehér szegfűt is elhelyeztek a szobornál.

2023. május 18.

A „Legyen a zene mindenkié” című időszaki kiállítás a város zeneoktatásának történetét tekinti át. Rendezők: Szabóné Csider Bernadette és Horváth Zsuzsanna. A megnyitón a Takács Jenő AMI zenetanárai működtek közre. Labritz Béla köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Szabóné Csider Bernadette mutatta be a kiállítást.

2023. május 12. 

A Honismereti Klub és a Muraba Európai Területi Társulással közösen szervez idén is városi sétákat. Május 12-én a Brenner sétára került sor, amely a kethelyi templomtól a Brenner-kápolnáig tartott. A rossz időre való tekintettel a templomban idézte fel Brenner János életútját Bodorkós Imre plébános és Závecz Jucus klubtagunk. Előadásukban a rábakethelyi Mindenszentek plébániatemplom múltját, érdekességeit mutatták be. A „Legyetek szeretettel” című film itt játszódó jeleneteiről is beszéltek. Az esős idő ellenére a klubtagok egy része elsétált a zarándokúton a Brenner-kápolnáig. A Jó pásztor kápolnában Závecz Jucus kalauzolta a látogatókat.

2023. április 25.

A Honismereti Klub és a Közösen Szentgotthárdért (KÖSZ) Egyesület szervezésében Hagyomány és megújulás az oktatásban címmel két volt iskolaigazgató – Kollár Csaba és Schreiner Vilmosné – beszélt a nagyszámú hallgatóságnak az új általános iskola megszervezéséről, valamint a gimnázium tárgyi, személyi feltételeinek és szervezeti formájának változásairól. Schreiner Vilmosné bemutatta a Hazafias Népfront tevékenységét és szereplőit is a városavatás időszakából.

Horváth Zsuzsanna felvezető szövegében és zárásként dr. Szabó László gimnáziumi igazgatónak és községi majd városi  tanácselnöknek az alkalomra írt leveléből olvasott fel részleteket.

2023. április 19.

A mai összejövetel sokrétű volt, főleg az elkövetkezendő hetek-hónapok teendőivel foglalkoztunk.

Kiállítások:

 • „Legyen a zene mindenkié!” – Emlékek a szentgotthárdi zeneoktatás történetéből
  • Horváth Zsuzsa és Csider Bernadette bemutatta a kiállítás tablóit.
  • A megnyitó időpontja: május 18. 17 óra a Pável Ágoston Múzeumban.
  • A kiállítás felrakása: május 15-16-án 9 órától a múzeumban
 • Csuk Ferenc és Herczeg János emlékkiállítása
  • A kiállítás időpontja május elején dől el. Terveink szerint július 27-én 17 órától a színház aulájában lesz.
  • A kiállítandó tárgyak, festmények, dokumentumok összegyűjtése a feladatunk.
  • Csuk Ferenc festményeit a család felkínálhatja eladásra. A kiállítás-megnyitón az érdeklődők kiválaszthatják, s a kiállítás lebontása után az örökösöknél megvásárolhatják.
 • Város született
  • A kiállítás témája: a várossá válás folyamata a 80-as évek elejétől a rendszerváltásig
  • Feladataink: fotógyűjtés, tárgygyűjtés
  • A kiállítás végleges tematikáját a beszélgetés-sorozat utáni összejövetelen állítjuk össze.
  • Javaslatunk szerint az egészségügyről is kellene beszélgetést kezdeményezni Schultz doktorral, illetve meghívni a klubösszejövetelre Bartakovics Ferencet, aki a városalapításkor tanácselnök-helyettes volt
  • A megnyitó időpontja: augusztus 18. 17 óra a Polgármesteri Hivatalban.

Nevezetes helyi sírok:

 • Horváth Zsuzsa utánajár a nevezetes sírok helyi védelem alá helyezésével kapcsolatos előírásonak és lehetőségeknek.

Városi séták a Muraba szervezésében:

 • Brenner séta a kethelyi templomtól a Brenner kápolnáig. Időpontja: május 12. 17-19 óra. Vezeti Závecz Jucus.
 • Kávéházak ideje: időutazás júniusban
 • Temetői séta november 1-jéhez kapcsolódóan. Vezeti: Horváth Zsuzsa
 • Muravidéki fiataloknak városi séta (Papp Bálint szervezi, egy későbbi időpontban.)

Kérés a Vasi Szemle főszerkesztőjétől, Farkas Csabától: írásokat vár a klubtagoktól a tudományos folyóiratba.

 • Horváth Zsuzsa: Kérdőjelek és fehér foltok Szentgotthárd történetében
 • Katona Beáta: Vargha Gábor munkássága Szentgotthárdért
 • Molnár Piroska: Csuk Ferencre emlékezünk

Az ezután kiírandó Hungarikum pályázatra készülve:

 • Könyvkiadás
 • Ismertető füzet rejtvényekkel Szentgotthárd néhány látogatható értékéről (Gábor Laci javaslata)
 • A multimédiás weboldal frissítése, új CMS rendszer (tartalomkezelő rendszer) telepítése, hogy a weboldal adatbázisai továbbra is elérhetők legyenek

Felhívás további programokra:

 • Nyílt nap a Tájházban: április 23. 14-18 óra
 • Múzeumi évforduló: április 27. 10 óra a Pável Ágoston Múzeumban
 • Gotthárd napja: május 5. Segítők: Horváth Zsuzsa, Szabó Elekné Csider Bernadette, Molnár Piroska

2023. március 21.

Folytatódott a Város született programsorozat a múzeumban. Sokan voltak kíváncsiak arra, miként lett a rendszerváltáskor tanácsból önkormányzat, és milyen eredményeket értek el ebben az időszakban. Erről Bartakovics Andrea, a KÖSZ elnöke beszélgetett Bauer Károllyal, Szentgotthárd egykori polgármesterével.

Bauer Károly a rendszerváltás előtti Szentgotthárd utolsó tanácselnöke, majd három cikluson át regnáló első polgármestere volt. 1984 és 2002 között vezette Szentgotthárdot. Arról is beszélt a rendezvényen, hogy hogyan lett ÁFÉSZ-elnökből tanácselnök. Az akkor szokásos módon a Hazafias Népfront jelöltje volt. S mint lokálpatrióta, és korábban is választott vezető, elvállalta a jelölést.

Szentgotthárd már korábban is városias település volt. Nagy jelentőségű volt a várossá válás Szentgotthárd fejlődésében. A tanácsi rendszerben másként működött a gazdálkodás, mint az önkormányzati rendszerben. A megyei tanács osztotta el a pénzt a települések között, s Szentgotthárd mint város, többet kapott, mint községként. Így jelentős beruházások valósultak meg, a város fejlődése meglódult. De az oktatás és az egészségügy helyzete elégedetlenségre adott okot. Első feladatának az önálló szakmunkásképző létrehozását tekintette. Probléma volt a csatornázás alacsony foka is. Beszámolt arról is, hogy városvezetőként milyen kihívásokkal találkozott.

A rendszerváltással a legnagyobb tény az önkormányzatok megalakulása volt. Arról, hogyan lett tanácselnökből polgármester-jelölt, úgy nyilatkozott, hogy a rendszerváltáskor a közvélekedés azt sugallta, hogy bárkit, csak a régit ne. Ő azonban három jelölt közül 80 %-os többséget ért el a választáson. Az önkormányzat legnagyobb feladata a törvények helyi adaptálása, a szabályzatok kidolgozása volt, s ebben Szentgotthárd élen járt. A szentgotthárdi működés példát adott a megyei közgyűlésnek is. Jelentős anyagi források álltak rendelkezésre, így az önkormányzatnak is hihetetlen lehetőségei voltak. Mivel az üzemek bezárásával megnőtt a munkanélküliség, az önkormányzat fő feladata a munkahelyteremtés volt. Különösen fontosnak tartotta az Opel letelepedését a városban.

A jelentős sikerek mellett a kudarcokról, sikertelen próbálkozásokról is beszámolt. Nem sikerült a szülészet visszaállítása, a kultúrában a szép tervek egy része sem valósult meg. A testületben is sok feszültség volt. A vallási turizmus sem valósult meg.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy pályáján a legbüszkébb arra, hogy elnyerte a választók bizalmát. A választásokon minden tisztségét  80% feletti szavazataránnyal érte el. 

2023. március 13.

Temetői megemlékezés

A Honismereti Klub évek óta megemlékezik az 1848-as szentgotthárdi hősökről. Csuk Ferenc kutatását Talabér Lászlóné folytatta. Így három negyvennyolcas sírt találtak a szentgotthárdi régi temetőben: Hambek Alajos, Koller György és Szücs Iván sírját. A később a ciszter szerzetesrendbe belépő Lóskay Bekényt a Temetőkápolna mellett temették el, sírtáblája a kápolna falán látható.

Klubunk minden évben március 15-e kapcsán emlékezik meg a hősökről. Idén a 175. évforduló kapcsán a temetői kis ünnepségen a klubtagokon kívül részt vett Labritz Béla alpolgármester, Bodorkós Imre plébános, valamint Kollár Csaba, aki grátisz elkészítette a Hambek-sír új sírfeliratát.

A megemlékezésen Borbély Sándor Juhász Gyula versét adta elő, Károly Andrea felolvasta Hambek Alajos élettörténetét, majd koszorút és mécsest helyeztek el mindhárom síron. Bodorkós plébános megáldotta a Hambek-sír újonnan készült feliratát. A megemlékezés a Temetőkápolnánál folytatódott Lóskay Bekény rövid életrajzának felidézésével.

2023. március 7.

A Közösen Szentgotthárdért Egyesület (KÖSZ) és a Szentgotthárdi Honismereti Klub hat részes beszélgetés-sorozatot kezdeményezett Szentgotthárd várossá válásáról. Az első programra március 7-én a Pável Ágoston Múzeumban került sor Kezdetek – Recept a várossá váláshoz címmel. Kiss Kálmánnal Trajbár Imre beszélgetett.

Kiss Kálmán Gonda György megyei tanácselnök megbízásából lett a szentgotthárdi városfejlesztés felelőse. Már 1979-ben az ötéves tervben megfogalmazták célként a várossá válást. Meglehetősen sok kritériumnak kellett megfelelni ahhoz, hogy Szentgotthárd elnyerje a városi címet. Különösen nehéz volt a tízezres lakosságszámot elérni, így a környező településeket is hozzá csatolták. Mivel a 60-as, 70-es években a dolgok a pártbizottságokon és a megyei tanácson dőltek el, így a VI. ötéves tervben jelentős összegeket fordítottak Szentgotthárd fejlesztésére. Új munkahelyek jöttek létre, szakszövetkezetet alapítottak, idehozták a mezőgépgyárat. Jelentős fejlődés következett be Szentgotthárdon az élet minden területén.

A beszélgetés után a közönség soraiból is érkeztek kérdések és tapasztalatok egyaránt, amelyekre Kiss Kálmán válaszolt.

2023. március 1.

A  2023. március 1-jei ülésen véglegesen eldőlt a kiállítások időpontja:

 • A „Legyen a zene mindenkié” című kiállítás a zeneiskola történetéről a múzeumban 2023. május 18-án 17.00 órától nyílik meg. Csider Bernadett és Horváth Zsuzsa a felelőse.
  • Május 15-17. között délelőttönként lesz a kiállítás felrakása a múzeumban. A kiállítás felrakásához a klubtagok segítségét is kérik a szervezők.
  • A megnyitón filmvetítést is terveznek.
  • A kiállítás megvalósításához a könyvtár mágneslapokat rendel, árajánlatot kér Sohár Károlytól, s megrendeli a tablók grafikáit és a nyomtatást, illetve a kiállítás bevezetőjének felragasztható, 70x100 cm-es nyomtatását.
 • A városalapítás 40. évfordulójára tervezett kiállítás megnyitója a polgármesteri hivatalban 2023. augusztus 17-én 17.00 órakor lesz.
  • A felkészüléshez az 1983 – város született című beszélgetés-sorozat nyújt segítséget. Az első program 2023. március 7-én, kedden 17.00 órai kezdettel a múzeumban lesz. A kezdetekről Kiss Kálmánnal Trajbár Imre beszélget.
 • Csuk Ferenc emlékkiállítását a színházban tervezzük megnyitni 2023. július 27-én 17.00 órától. Ezen a festményeit és a kéziratait, valamint megjelent könyveit mutatjuk be a családdal közösen. Herczeg János bácsi családja is szívesen csatlakozna a programhoz. Horváth Zsuzsa vállalta, hogy beszél a Nyugdíjas Egyesület elnökével, Hajtó Ferenccel. Két egykori díszpolgárról tudnánk megemlékezni.
 • Temetői megemlékezést tartunk a 48-as hősök sírjánál (Hambek Alajos, Szücs Iván, Koller György) 2023. március 13-án 14.00 órától, illetve megkoszorúzzuk a temetőkápolnánál Lóskay Bekény sírfeliratát. Talabérné Ica készít koszorút a sírokra. A megemlékezés forgatókönyve:
  • Juhász Gyula: Március idusán (Borbély Sándor)
  • Köszöntő (Molnár Piroska)
  • Hambek Alajos életútja (Károly Andrea)
  • A megemlékezésen részt vesz Bodorkós Imre plébános is.

A következő összejövetel április 19-én 15 órától lesz a múzeumban.

2023. február 9.

Emlékeztető a 2023. február 9-i összejövetelről

 • Frank Róza beszámolt a Szentgotthárd sportjának 135 éve c. könyv anyagának elkészítéséről (dr. Frank Róza, Csuk Alajos). Bár egyelőre nincs forrás a könyv megjelentetésére, a szerzők május végéig elkészítik a kéziratot.
 • Talabér Lászlóné összegyűjtötte a 2023-as év kerek évfordulóit. Horváth Zsuzsa átnézte, és kérte a klubtagokat az anyag pontosítására, illetve kiegészítésére.
 • Az értéktár adatbázis gyarapítása újabb értékekkel, a korábban rögzített tételek javítása, kiegészítése is feladat továbbra is. Készül a Nemzetközi művésztelep és az Alpokalja Kupa, valamint a Hopplá Fesztivál értéktári bejegyzése. Talabérné Ica elvállalta Szentgotthárd 48-as hőseinek emlékezetét.
 • A klub honlapjának (honismeret.com) folyamatos frissítését ezentúl dr. Frank Róza és Horváth Zsuzsa végzi.

Kiállítások:

 • A „Legyen a zene mindenkié” című kiállítás a zeneiskola történetéről a múzeumban 2023. május 18-án 17.00 órától nyílik meg. Csider Bernadett és Horváth Zsuzsa a felelőse. Május 15-17. között délelőttönként lesz a kiállítás felrakása a múzeumban.
 • Csuk Ferenc emlékkiállítását a színházban tervezzük megnyitni 2023. július 27-én 17.00 órától (amennyiben a hivatali kiállítás megnyitója augusztus 17-én lesz). 
 • A városalapítás 40 éve c. kiállítás a polgármesteri hivatalban 2023. július 27-én vagy augusztus 17-én 17.00 órakor nyílik meg. Horváth Zsuzsa javaslata a kiállítás tervezetéről: Az augusztusi kiállítás tablóinak lehetséges témái
 1. 1983, a városavatás éve (múzeum, szoboravatás,kiállítások (bélyeg és levéltári, alapkő letétel, szimfonikusok és Simándy, nagygyűlés, novemberben díjátadások)
 2. Gazdasági változások: ipari park, új üzemek
 3. Oktatási és sportlétesítmények (2. sz. iskola, sportcsarnok, III. Béla Szakképző, Gimi bővítése, kézilabda csarnok)
 4. Kulturális és vallási létesítmények (múzeum, Színház-Pannon Kapu, Brenner-kápolna, farkasfai templom, református templom, időutazó múzeum)
 5. Turizmus és nemzetközi kapcsolatok a hármas határ mentén (fürdő, szlovén konzulátus, Szlovének Háza, intereg kapcsolatok, kerékpárút)
 6. A városkép változásai/természeti környezet (Hársas-tó, gát, vízierőmű, vápa, várkert, Rába-parti sétány)

  Vitrinekben
 1. A várossá avatással kapcsolatos anyagok: bélyegkiállítás emléklapja, emlékérmek, kitüntetések, Vasi Szemlében Szabó László írása
 2. A helyi lapok különböző variációi, képeskönyvek, Kötődés kötetek, szentgotthárdi vonatkozású könyvek, kották, cd-k

Megemlékezések:

 • Temetői megemlékezést tartunk a 48-as hősök sírjánál (Hambek Alajos, Szücs Iván, Koller György) 2023. március 13-án 14.00 órától, illetve megkoszorúzzuk a temetőkápolna falán Lóskay Bekény sírtábláját. Szentgotthárdi diákokat is hívunk a megemlékezésre.

Egyéb programok:

 • Előadások szervezése egy-egy kutatásról (Magyarics István a ciszterci apátság alapításának előzményeiről, Borbély Sándor a kommunizmus farkasfai áldozatairól).
 • Városi séták szervezése igény szerint (nevezetes épületek felkeresése, történetük ismertetése a látogatókkal stb).
 • Előadások a várossá válás 40.évfordulója kapcsán a KÖSz szervezésében. Olyan személyek meghívása előadásra/beszélgetésre, akik a várossá válást előkészítették, abban tevékenyen részt vettek. Ezek a beszélgetések hozzájárulnak a 40. évfordulóra tervezett kiállítás megvalósításához.


Eseménynaptár

23
júl.
Hotel Lipa
-
Szentgotthárd
Kevesebb telefon, nyugodtabb élet! Célja az alkotás örömének megtapasztalása. Felébreszteni a kreatív és egyéni képességeket.Idegrendszer harmonizálása! Jelentkezni 9 éves kortól,

25
júl.
Polgármesteri Hivatal
-
Szentgotthárd
Vendéglátóhelyek nyomábanKiállítás megnyító a Polgármesteri HivatalbanMegnyitja: Hetényi Miklós

25
júl.
Várkert, Szabadtéri színpad
-
Szentgotthárd
2024.07.25. 17:00 Vendéglátóhelyek nyomában - Kiállítás megnyító a Polgármesteri Hivatalban, Megnyitja: Hetényi Miklós 2024.07.26.

26
júl.
Színház
-
Szentgotthárd
"Citius, Altus, Fortius" - Olimpiatörténeti kiállítás a SzínházbanKözreműködik: Pars Krisztián

26
júl.
Várkert, Szabadtéri színpad
-
Szentgotthárd
A Kozmix Magyarország első olyan együttese, amely a kilencvenes évek elején-közepén meglehetősen

Népszerű írásaink