2022. augusztus 4.

Az Önkormányzat emeleti folyosóján megnyílt a "Szentgotthárd nagyjai" című kiállítás. Itt azoknak a személyeknek a rövid életrajzával és életük néhányképével találkozhatunk, akik a város életét valaha befolyásolták:

 • Szent Gotthárd
 • Béla
 • Robert Leeb
 • Vajda Ödön
 • Desits Gyula és felesége
 • Széll Kálmán
 • Bujatti Herman
 • Wieser család
 • Vargha Gábor
 • Vakarcs Kálmán
 • Kiss Elemér
 • Mathiasz Artúr
 • Székely Ernő
 • Pável Ágoston
 • Hodászi Ede
 • Kuntár Lajos
 • Csákányi László
 • Brenner János
 • Keserű Balázs

Aki még többet akar megtudni, nézze meg az Értéktár vonatkozó tételeit

2022. július 14.

Ezután tábla ismerteti a város 10 épületének múltját. Az információs táblákat V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és Huszár Gábor polgármeste avatta.
A táblák:

 • Elemi iskola (Széll K. tér 2. - ma Könyvtár)
 • Klein kávéház és kaszinó (Széll K. tér 14. - ma üzlet- és lakóház)
 • Községháza (Deák F. u. 1. - ma Zeneiskola)
 • Takarékpénztár (Deák F. u. 4. - ma lakóház) 
 • Wellisch nyomda (Deák F. u. 11. - ma üzletház)
 • Járásbíróság (Deák F. u. 16. - ma lakóház)
 • Korona szálló (Kossuth L. u. 1. - ma üzletház)
 • Lipp bank (Kossuth u. 7. - ma Kormányhivatal)
 • Weidlich ház (Kossuth u. 12.) - ma Mentőállomás)
 • Uránia mozi (Hunyadi u. 1. - ma mozi)

A táblák magyar nyelvűek, de a rajtuk levő QR--kód segítségével a látogató angol, német és szlovén nyelven is olvashatja a tartalmat.

2022. június 20., 21. és július 4.

A SZEMLE képviselője, Csomós Dávid megkérte a klubot, hogy válogassa szét a Templom Galériában található egyházi könyveket, amelyeket még évekkel ezelőtt ciszter könyvek gyanánt hoztak. A válogatást elvégeztük:

 • a könyvtár részére, későbbi feldolgozás céljából
 • az egyház részére további válogatás, illetve felhatásás céljából
 • esetleges továbbhasznosítás céljából
 • a véglegesen sérült dokumentumokat hulladéknak

2022. június 17.

Évzáró pikniket tartottunk Kovács-Bunáéknál. Beszélgettünk  az elmúlt év eredményeiről és a jövő terveiről

2022. június 16.

Megnyílt a 150 éve alakult meg Szentgotthárd Önkéntes Tűzoltó Egylete című kiállítás az Önkormányzat bejárati folyosóján.

2022. június 13-14. 

Közösen leszedtük az Értéktár-kiállítást, felraktuk a tűzoltó kiállítást

2022. június 9., 23. és július 7.

A MURABA Európai Területi Társulás megbízta a Klubot, hogy három alkalommal vezessen városi sétát az érdeklődők számára. Szívesen megtettük:

 • június 9. - Kovács-Buna József - Hunyadi úti gyárfűzér
 • június 23. - dr. Frank Róza - A ciszterek útján
 • július 7. - Molnár Piroska - A polgári Szentgotthárd

Úgy gondoljuk, hogy a hasonló jellegű városi sétákat javasoljuk a turizmus-fejlesztés számára is.

2022. május 10.

Május 10-én délelőtt a Honismereti Klub tagjainak Bodorkós Imre plébános három órás vezetést tartott a felújított Nagyboldogasszony templomban. Ismertette a mintegy két évtizedes felújítás történetét. Megmutatta a templom azon részeit is, amelyek nem látogathatók.

2022. május 5.

A Színházban mutatták be a Nevezetes személyek Szentgotthárd történetében c. könyvet (szerzők: Csuk Ferenc, Horváth Zsuzsanna és Talabér Lászlóné).
A könyvbemutató eredeti helyszínének a Színház auláját tervezték, de a szépszámú közönség végül a nézőtéren foglalt helyet. A diákok által adott műsor után Huszár Gábor polgármester méltatta a könyv szerzőinek munkáját, valamint a Honismereti klub tevékenységét. Feiszt György történész és levéltáros elmondta a könyvről alkotott véleményét, majd az egyik szerző, Horváth Zsuzsanna ismertette a könyv adatgyűjtésével és szerkezeti felépítésével kapcsolatos lényegi információkat.
Az eseményt Horváth Tiborné könyvtárigazgató moderálta.
A bemutató végén, az aulában aláírás ellenében lehetett kapni egy-egy példányt a könyvből.

 

2022. április 7.

- A klubösszejövetel első részében Horváth Zsuzsa beszámolt a Szentgotthárd nevezetes személyeiről szóló könyv aktuális munkálatairól. Mivel a Hungarikum Bizottság meghosszabbította a pályázat megvalósítási határidejét, így nem kell sietni a könyvbemutatóval. A szerzők – az önkormányzattal egyeztetve – kijelölik a kötetbemutató időpontját, helyét, a meghívandókat, a könyvet bemutató személyt.

- A tűzoltó kiállítás feladatairól Talabérné Ica számolt be. Horváth Tiborné javaslatára a hivatal bejárati folyosóján tartandó kiállítás megnyitója június 16-án lesz. Az eseményhez kapcsolódó feladatok a klubtagok számára:

 • június 13. hétfő 8.00 órától az értéktár kiállítás lebontása, a kölcsön kapott tárgyak visszaszolgáltatása, az üveges tárlók takarítása, a paravánokra szánt grafikák mágnesezése
 • aznap délután a rábatótfalusi tűzoltó szertárban a kiállítandó tárgyak tisztítása
 • június 14-15-én délelőtt a kiállítás elkészítése, a feliratok elhelyezése

A Klubtagok részvétele a feladatok ellátásában önkéntes. A rendezvény lebonyolításának egyéb feladatait az intézmény nevében Horváth Tiborné vállalta. A tűzoltó kiállításhoz kapcsolódó munkafüzet mintapéldányát Horváth Zsuzsa mutatta be a tagságnak.

- A szentgotthárdi és a városrészi temetőkben található neves személyek sírjáról Horváth Zsuzsa tartott ismertetést. A tagság egyetértett azzal, hogy ezen síroknak a gondozását javasolja a középiskoláknak az érettségire készülők számára az 50 órás önkéntes munka keretében. A tagság vállalta az önkéntes munka felügyeletét.
Horváth Zsuzsa javasolta a jelentős személyiségek sírjának helyi védettség alá helyezését, s ezzel kapcsolatban dr. Dancsecs Zsolt jegyző véleményének kikérését.

- Ugyancsak Horváth Zsuzsa közvetítette Dancsecs György javaslatát a Felső utca egy részének (a Brenner János tértől a templomig) átnevezését dr. Kozma Ferenc utcára. Ehhez is dr. Dancsecs Zsolt jegyzővel történő egyeztetésre van szükség. Időpontot jegyző úrtól Zsuzsa kér.

- A tagság egyetértett az értéktár adatbázisba kerülő neves személyekről:

 • Csákányi László (dr. Gábor László)
 • III. Béla (Horváth Zsuzsa)
 • Szent Gotthárd (Horváth Zsuzsa)
 • Robert Leeb (Horváth Zsuzsa)
 • Wieser-család (Horváth Zsuzsa)
 • Kuntár Lajos (Molnár Piroska)

- A Szentgotthárd nagyjai című kiállításhoz készített anyagok kiegészítése forrásokkal és indoklással a szerzők feladata.

- A tagság megállapodott a Gotthárd szobor helyére tett javaslatban:

 • A templombejárattal szemben állva a füves háromszög jobb oldalára a Maria Immaculata szobor áthelyezését, a bal oldalra a Gotthárd püspök szobrát javasolja, nagyjából az apát szoborral egy vonalban.

- A tagság döntött arról, hogy tanulmányi kirándulást szervez a klub a Balaton-felvidéki értéktárak megismerésére, a balatonfüredi, balatonalmádi és zirci értéktár szerkesztőivel való találkozásra, tapasztalatszerzésre.

- A Muraba a Motivage projekt keretében városi sétákat szervez a Honismereti Klub közreműködésével. Javaslatot adtunk a séták útvonalára, és kértük, hogy javasoljanak a tagok az esetleges módosítást, illetve jelentkezzen, aki úgy gondolja, hogy szívesen közreműködne. Újabb javaslat nem érkezett. Idegenvezetőnek egyelőre dr. Frank Róza, Kovács-Buna József és Molnár Piroska vállalkozott.

- További javaslat érkezett Katona Beától a Gotthárd napja program megvalósítására. Május 5-én különböző állomáshelyeken ismerkedhetnek a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium felső tagozatos tanulói Szentgotthárd nevezetes helyeivel, az alsósok pedig a múzeumbeli foglalkozáson vehetnek részt.

2022. március 30.

Március 30-án a Vasvári Népfőiskola Helytörténeti Szakmai Napot szervezett a Békeházban, amelyen klubunk öt tagja vett részt. Muzeológus, levéltáros, könyvtáros szakemberek beszámolóit hallgathatták meg a résztvevők. Az előadásokon számos információt szerezhettünk az egyházi anyakönyvekről, amelyek fontos családtörténeti források lehetnek a kutatók számára. Több előadás szólt a topográfiai adatokról és térképekről, illetve az interneten fellelhető térképes adatbázisokról. Zágorhidi Czigány Balázs pedig olyan gyűjteményes köteteket, forrásokat mutatott be, amelyek helynévtörténeti adatokat tartalmaznak.

2022. március 17.

Az összejövetelen számos témával foglakoztunk:

- Horváth Zsuzsa, Talabér Lászlóné és Csuk Ferenc könyve a híres gotthárdiakról; ezzel kapcsolatban

 • Horváth Zsuzsa elküldi a szentgotthárdi és a városrészi temetőkben nyugvó nevezetes személyek listáját. Április 7-ig érdemes egy egy temetőben megnézni a sírokat, hogy javaslatot tudjunk tenni a védendő és a megőrzendő sírokra.
 • Zsuzsa, Ica és Feri egyeztetik az önkormányzattal a könyvbemutató helyszínét és idejét, illetve eldöntik, ki mutassa be a könyvet. Egyúttal összeírják, kiket hívnának meg a könyvbemutatóra, kinek kell majd meghívót küldeni.

- Tűzoltó kiállítás - Talabérné Ica és Horváth Zsuzsa Zsuzsa egyeztetnek Horváthné Ágival a tűzoltó kiállítás időpontjáról, illetve a kiállítást bemutató személyről.

- Frank Róza

 • összegyűjti a javaslatainkat a kaszagyár hasznosításáról
 • felhívást tesz közzé a Szentgotthárd régen facebook-csoportban olyan képek keresésére, amelyek a 10 épület egykori belsejét vagy érdekes részletét ábrázolják_
  • Elemi iskola
  • Korona Szálló
  • Lipp-bank
  • Vargha-bank
  • Wellisch-nyomda
  • Csákányi mozi
  • Járásbíróság
  • Községháza
  • Weidlich-ház
  • (A Klein Kávéházhoz van már kép.)

- Molnár Piroska

 • minden jelentkezőt regisztrált a vasvári szakmai napra. Elfogadták mind a nyolc jelentkezőt.
 • kérést küldök Bodorkós Imre plébánosnak a felújított templom bemutatására.
 • dr. Gábor Lászlótól kér javaslatot a Szentgotthárd nagyjai című önkormányzati kiállítás megnyitásával kapcsolatban, illetve az információs táblák felavatására.
 • Szentgotthárd nagyjai című állandó kiállítás tablóihoz hiányzó életrajzok és fotók:
  • Horváth Zsuzsa: Szent Gotthárd, III. Béla, Robert Leeb, Wieser család
  • Molnár Piroska: Kuntár Lajos
  • Gábor László: Csákányi László
 • az értéktár logót megbeszéli Csuha Zoltánnal (Virtuart)

- Szabóné Csider Bernadett, Frank Róza és Molnár Piroska múzeumbeli időszaki kiállítás összeállítását vállaltuk a szentgotthárdi zeneiskoláról a 40. évfordulóra.

- Horváth Zsuzsa megfogalmazza a javaslatot a tervezett Szent Gotthárd szoborral kapcsolatban.

- Molnár Piroska és Frank Róza megszervezi az értéktári tanulmányutat Balatonfüredre, Balatonalmádiba és Zircre. Ezen a linken található a három település értéktára:

http://www.helyismeret.hu/index.php?title=Helyismeret:Balatonf%C3%BCredi_%C3%89rt%C3%A9kt%C3%A1r


2022. március 10.

A Honismereti Klub tagjai a közelgő március 15-e alkalmából megemlékezést tartottak a temetőben a 48-as síroknál, ahol koszorút helyeztek el. Talabér Lászlóné kutatásai alapján három 48-as honvéd- és nemzetőrtiszt életrajzát olvasta fel a síroknál Horváth Zsuzsanna. Hambek Alajos, Szűcs Iván és Koller György síremléke Szentgotthárd régi temetőjében található, Hambek Alajos és Szűcs Iván síremléke 2020 óta a Nemzeti Sírkert része. Lóskay Bekény egykori hadnagyot, aki katonaként harcolt a magyar szabadságért, a Temetőkápolna közelében temették el, sírtáblája a kápolna falában látható.

A klub tagjai Kiss Gábor főépítész kalauzolása mellett bejárták a kaszagyár területét, beléphettek az egykori épületekbe, s hasznos információkat kaptak arról, mely épületeket őriznek meg és milyen feladatok állnak a város előtt, hogy a terület és az épületek hasznosíthatók legyenek. Kiss Gábor kérte, hogy javaslatainkat foglaljuk össze és küldjük el neki.


2022. február 15.

Horváth Zsuzsa kezdeményezésére kiszabadították Sokoray Elek főjegyző sírját a borostyánból, amely teljesen ellepte. Horváth Zsuzsa mellett Talabér Lászlóné, Csuk Alajos és Borbély Sándor klubtagunk is részt vett a munkában. Segítették őket a SZET munkatársai: elszállították a borostyánt és kivágták a bokrok vastag szárait. Mivel a sírkő eléggé ingatag volt, kérték a megtámasztását. Később Horváth Zsuzsa kankalint ültetett a sírra.


2022. február 3.

Klubösszejövetel a múzeumban.

Elfogadta meghívásunkat Kiss Gábor főépítész, akit a kaszagyári tervekről és a védett épületekről is beszélt. A kaszagyár területével kapcsolatos ötleteket várja a klubtagoktól. Március 10-én az ő vezetésével végigjárjuk a területet, és március 17-én megbeszéljük majd a tapasztalatokat.

Egyéb témáink:

 • az új Hungarikum pályázat benyújtása a- a 2023-ban tervezett tevékenységeikről
 • a könyvkiadás -  Csuk Alajos és Frank Róza: Szentgotthárd sportja
 • a hivatali kiállítás -  Szentgotthárd és környéke tűzoltói
 • múzeumi kiállítás - a szentgotthárdi zeneiskola története

 


Népszerű írásaink

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Mai látogatók:119
E heti látogatók:295
Havi látogatók:3040
Összes:350585
Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!