2021. december 6.

A régi temetőben felavatták Mathiász Artúr gimnáziumi igazgató felújított síremlékét. Az eseményen részt vettek a Gimnázium tanulói és tanárai, a klub tagjai és számos helybeli. Rövid beszédet mondott Huszár Gábor polgármester, majd a sírt Bodorkós Imre plébános
megáldotta.

2021. december 11.

Bemmutatták a rábakethelyi Mindenszentek templomban a plébánia nyomtatásban megjelent Historia domusát. A dr. Kozma Ferenc plébános kézírásával fennmaradt füzetet Horváth Zsuzsanna klubtagunk szerkesztésében adta ki az Önkormányzat. A kötet az 1945
szeptemberétől 1956. november 14-ig tartó időszak hiteles kortörténeti dokumentuma, egyben a példamutató életű, nagy műveltségű pap szenvedéstörténete is.

2021. november 11.

Horváth Tiborné ismertette az intézmény NKA-pályázatát, amelyben a jövő évi tűzoltó kiállítás is szerepel. A pályázat címe: „Tűzoltó leszel…” A kiállítás mellett foglalkoztató füzet készítése és informatikai eszközök beszerzése is szerepelt. Döntés decemberben várható.
A Honismereti klub kiegészítése: a pályázat sikerétől függetlenül a 150 éves Szentgotthárdi Önkéntes Tűzoltó Egyletről szóló kiállítás a hivatal előcsarnokában 2022-ben mindenképpen megvalósul.

A klubtagok megbízták dr. Frank Rózát a 2022-es klubnaptár tervezetének elkészítésével. A két változatról ímélben mondhatnak véleményt a tagok. A grafikai elkészítést Monek Nóra vállalta, a nyomtatást, spirálozást a TOSÓ. A klub döntése alapján árusításra is készül majd naptár. A naptár önköltsége 2.400 Ft.

Kiállítások 2022-ben:

 • a hivatal előterében a tűzoltókról készül kiállítás (Talabér Lászlóné)
 • a hivatal folyosóján Szentgotthárd nagyjairól 20 tabló készül (dr. Gábor László)
 • a múzeumban a szentgotthárdi zeneoktatásról (Szabóné Csider Bernadette)

Felmerült, hogy 2023-ban a polgármesteri hivatalban érdemes lenne bemutatni Szentgotthárd zenei életét. Így az anyaggyűjtésre, a koncepció kialakítására kellő idő áll majd rendelkezésre.

Hungarikum pályázatok

2021-es megnyert pályázatból megvalósuló fejlesztések:

 • könyvkiadás Nevezetes személyek Szentgotthárd történetében címmel

Horváth Zsuzsa szerző (Talabér Lászlóné és Csuk Ferenc mellett) ismertette a kiadvány tematikáját

 • állandó kiállítás Szentgotthárd nagyjai címmel a polgármesteri hivatal emeleti folyosóján
 • információs táblák nevezetes épületekre

2022-es tervezett pályázat:

 • könyvkiadás Szentgotthárd sportjának 135 éve címmel (dr. Frank Róza ismertette röviden)
 • Szentgotthárdi séta – telefonos applikáció négy útvonalon

Javaslatok a 2021-2022-es programokra

 • a kiállítások előkészítése
 • információs táblák szövege
 • az értéktár bővítése, javítása
 • a kaszagyár jövője (a főépítész meghívása)
 • a Balaton felvidéki értéktárak működésének megismerése kirándulás keretében

További programok:

 • 2021. december 11.: a Kozma napló bemutatása Kethelyen
 • 2022. március: a Nagyboldogasszony templom újraszentelése

Következő klubfoglalkozás: 2021. december 9. 15.00 órától (a naptárak kiosztása)

2021. október 21.

A kiállításra szép számú látogató érkezett. A megnyitót megtisztelte Ugri Mihály a szentgotthárdi forradalmi napok egyik résztvevője és Zöld Miklós, Zöld Ádámnak a forradalom egyik áldozatának a fia is.
Az ünnepség Beethoven Egmont nyitányának hangjaival kezdődött. Horváth Tiborné könyvtárigazgató köszöntő szavai után Huszár Gábor polgármester nyitotta meg a kiállítást. Gueth László Tollas Tibor Október 23. című versét szavalta, majd Horváth Zsuzsanna ismertette a kiállítás lényeges pontjait. Végül Horváth Tiborné mondta el Hári Istvánné Piroska Hazám című költeményét.

2021. október 18.

Elkészültek a kiállítás tablói. Közös munkával elrendeztük őket és beillesztettük a keretekbe. Átgondoltuk a megnyitó programját.

2021. szeptember 16.

Molnár Piroska klubvezető távollétében Horváth Zsuzsanna vezette az összejövetelt.
A központi téma az október 21-én nyíló 1956. október 23-ra emlékező kiállítás tablói és tartalma. Jelen volt Csejtei Péter grafikus, aki a tablók terveit készíti a Horváth Zsuzsanna által összeállított szöveg, ill. képgyűjtemény alapján.
Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az NKA kiírására pályázat készül a 2022-ben a tűzoltóságról tervezett kiállítás anyagi támogatásának elnyerése végett.

2021. augusztus 26.

Honismereti összejövetel témái:

 • az 56-os kiállítási tablók véleményezése - Horváth Zsuzsa bemutatta a tablók tartalmát,
 • a Hungarikum pályázatból megvalósuló Szentgotthárd nagyjai c. állandó kiállítás véleményezése - a kiállítást az Önkormányzat folyosóján fogják elhelyezni.
 • a nevezetes épületekre kihelyezendő információs táblákkal kapcsolatos információk
 • egy következőkben kiírandó Hungarikum pályázat programjának végiggondolása és a Szentgotthárd sportja c. könyv

2021. július 29.

A Szentgotthárd értékei kiállítás megnyitóján Huszár Gábor és V. Németh Zsolt köszöntötte a megjelent érdeklődőket, majd Szép Renáta bemutatta a kiállítást. Ismertette a különleges kiállítási eszközt, amelyen érintőképernyő segítségével megkereshetjük városunk nevezetességei.

A megnyitó után a résztvevők átvonultak a Színház aulájába. Itt Horváth Zsuzsanna ismertette Csuk Ferenccel együtt összeállított könyvüket, amely Csuk Ferenc évtizedek alatt gyűjtött adatain és szentgotthárdi értéktár adatbázisán alapul. A könyv az Önkormányzatnál vagy a Móra Ferenc Városi Könyvtárban megvásárolható: Csuk Ferenc-Horváth Zsuzsanna: Szentgotthárd nevezetes helyei egykor és ma. Szülőföld Könyvkiadó, 2021.

 

2021. május 19.

 • Honismereti összejövetel 

I. Értéktár kiállítás paravánokon és üveges kiállítási szekrényekben
1. paravánra: Agrár- és élelmiszer-gazdaság; Egészség és életmód; Ipari és műszaki megoldások - javasolt tételek:

 • kenyér, gát, meteorológia, vápa

2. paravánra: Épített környezet - javasolt tételek:

 • templombelsők, elsősorban a városrészeken

3-4. paravánra: Kulturális örökség - javasolt tételek:

 • emlékművek, síremlékek, emléktáblák, keresztek, haranglábak (válogatás)
 • szobrok (Kapu, Arany-mellszobor, Brenner-szobor, Hősi emlékmű)
 • festmények: ciszter könyvtár
 • falfestmények: Edge of Heaven, Kompozíció Szentgotthárd emlékeiből, Túry Mária pannója aszínházban

5. paravánra: Sport, Természeti környezet, Turizmus és vendéglátás - javasolt tételek:

 • SZEKERE, Csatafutás (Woki Zoltán elvállalta), Lahn-patak, Emlékerdő, Hársas-tó, fürdő (Csuk Feri vállalta)

II. Tárgyak gyűjtése a múzeumban

III. Kalandtúra családoknak: készítünk új feliratokat, plakátokat, javított gyűjtőfüzetet (Molnár Piroska), meghirdetjük különböző fórumokon (Gueth Laci, Frank Róza)

IV. Tanulmányút Zircre, Balatonfüredre, Almádiba - A programról a klubtagság úgy döntött, hogy elengedjük, esetleg jövőre elhalasztjuk.

V. A következő összejövetel tervezett ideje: 2021. június 23. (szerda) 16.00 óra, a múzeumban

------------

Május 10.

Csilinkó Gábor elkészítette az Értéktár virtuális kiállítás első változatát. Ezt bemutatta Frank Rózának és Molnár Piroskának, akik néhány kiegészítést, ill. módosítást javasoltak.

2021. április

 • Csuk Lajos leadta azokat az anyagokat, amelyek segítenek a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület értéktári bejegyzésében
 • Molnár Piroska, Horváth Zsuzsanna és Frank Róza részt vettek a Ciszterci tanösvény c. önkormányzati pályázat tartalmának ellenőrzésében.

2021. február

Február 19-én töltötte be klubunk egyik alapító tagja, a Gotthárd helytörténetét mindenkinél jobban ismerő Csuk Ferenc a 80. életévét. Mindannyian tudjuk, hogy Feri verseket és novellákat is ír, festményei vannak, de szívéhez - családja mellett - a legközelebb városunk történelmének kutatása és megismertetése áll. Könyvtárak, levéltárak kutatója, gondos jegyzetelője évtizedek óta.

Tolla alól cikkek jelentek meg a Vasi Szemlében és a gondosan szerkesztett saját honlapján. Sikeres volt az a séta-sorozat, amelyben néhány útvonalon (Kossuth utca vagy Széll Kálmán tér) végigsétálva bemutatta az érdeklődőknek azokat az épületeket , amelyek mellett naponta elmegyünk. Szentgotthárd Város Önkormányzata rendszeresen kéri Feri segítségét, ha igényesebben kell bemutatni a várost egy látogatónak.
Horváth Zsuzsanna tagtársunk ötletéhez csatlakozva megleptük őt egy fotóabummal, amely az elmúlt 10 év közös történéseit foglalja össze. A klub nevében Molnár Piroska köszönötte Ferit,  Talabér Lászlóné Ica pedig egy saját költésű verset adott elő. Az idő szép volt, úgyhogy az udvaron ragyogó napsütésben kívántunk minden jót az ünnepeltnek.

Ica verse:

Születésnapi köszöntő

Ezen a kerek évfordulón a Honismereti Klubunk tagjai
Köszöntünk, és számba vesszük velünk eltöltött napjaid.

Része lettél életünknek, a példaképünk és büszkeségünk,
Téged megelőzni sohasem lehet, nagy szerencse, hogy vagy nekünk.

Nyugdíjba mentél húsz éve már, és ezt a lelkes csapatot
Tizenegy éve kigondoltad, nekünk az utat Te mutatod.

Alkalmazkodnod Neked is kellett, volt egymás után sok kiállítás,
Meg sem állhattál közben, mert egyre jött a számtalan újabb kihívás.

Téged nem hagyott el még sohasem sajátos jó kedved és humorod,
Mindig csendes voltál és megfontolt, pedig volt Neked is nehéz napod.

Már négy városvezetést támogattál, kiegyensúlyozottan helytálltál,
Egy lépéssel előttünk jártál, mégis mindig segítőkész maradtál.

A feladatot nézted, sohasem mást, igen, ezek jellemzőek Terád,
Nem osztogattál parancsokat, mindig precízen végezted a munkát.

Minden tetted, versed, novellád, regényed, meg az ecsetvonásaid,
A munka és az élet szeretetét és az alkotás tiszta örömét hirdetik.

Régóta látjuk tengernyi kitartásod, erre neveltél minket is.
Miközben semmit nem felejtesz, tud-e még annyi mindent valaki?

Volt számtalan közös feladat, munka, határidő eddig nem vitás,
Mivel hasonló az érdeklődés, közben tanultunk Tőled egyet s mást.

Az eltelt sikeres évtizedért az őszinte elismerés most Neked jár,
De nélküled nem megy a munka, bár megérdemled a több lazítást.

Nyolcvan után a kilencven jön, és megvárjuk még a százat,
Jöhetnek újabb versek, képek, és írsz könyvet is párat!

Az album borítója és a  köszöntés fotói (készítette Horváth Zsuzsanna):


A hónap során
* ötleteket gyűjtünk a 2022-re vonatkozó Hungarikum pályázathoz. Ezen belül:
- Könyv Szentgotthárd sportjáról
- Javaslatot nyújtottunk be az Önkormányzatnak arra vonatkozóan, hogy emlékeztessük őket a védendő homlokzatokra vonatkozó, 2018-ban tett ígéretre.

* Horváth Zsuzsanna ismertette előzetes tervét az 1956-os kiállításhoz (2021. június 16.). A tablók az 1956. október 27-i tüntetést és más eseményeket, a szervezeteket és személyeket, továbbá az emlékek őrzését mutatják be. A vitrinekbe kerülnek 56-tal kapcsolatos könyvek, emlékérmek, oklevelek. Az előkészületek során mindenki részvételére szükség van.

* Az Önkormányzat előterében az Értéktárat bemutató kiállításra készülünk. Molnár Piroska, Frank Róza megbeszélte a kiállítás alapkoncepcióját.

2021. január

A hónap folyamán a folyamatban levő projektekkel foglalkoztunk:
- Háromhatár projekt - A ciszterekkel kapcsolatos szórólap történelmi tartalmának megbeszélése (Csuk Ferenc, Horváth Zsuzsanna, Frank Róza)
- Hungarikum - Szentgotthárd utcái - Horváth Zsuzsanna és Csuk Ferenc könyve

Folytattuk az Értéktár bővítését és az esetleges tévedések javítását (Horváth Zsuzsanna, Kovács-Buna József)

Csilinkó Gábor véglegesítette a felújított honlapot. Munkája során az iformatikai lehetőségeken belül figyelembe vette a klubtagok véleményét.


Eseménynaptár

23
júl.
Hotel Lipa
-
Szentgotthárd
Kevesebb telefon, nyugodtabb élet! Célja az alkotás örömének megtapasztalása. Felébreszteni a kreatív és egyéni képességeket.Idegrendszer harmonizálása! Jelentkezni 9 éves kortól,

25
júl.
Polgármesteri Hivatal
-
Szentgotthárd
Vendéglátóhelyek nyomábanKiállítás megnyító a Polgármesteri HivatalbanMegnyitja: Hetényi Miklós

25
júl.
Várkert, Szabadtéri színpad
-
Szentgotthárd
2024.07.25. 17:00 Vendéglátóhelyek nyomában - Kiállítás megnyító a Polgármesteri Hivatalban, Megnyitja: Hetényi Miklós 2024.07.26.

26
júl.
Színház
-
Szentgotthárd
"Citius, Altus, Fortius" - Olimpiatörténeti kiállítás a SzínházbanKözreműködik: Pars Krisztián

26
júl.
Várkert, Szabadtéri színpad
-
Szentgotthárd
A Kozmix Magyarország első olyan együttese, amely a kilencvenes évek elején-közepén meglehetősen