Legfrissebb kiállításunk a Kolostorépület - mely jelenleg az Önkormányzati és Járási Hivataloknak ad helyt - földszintjén, közvetlenül a bejáratnál található és 2018. júliusáig látogatható. A kiállításról készült képeket a Képtárban találja az érdeklődő.


III. Béla 1183-ban határozott úgy, hogy a ciszterci szerzetesrendnek - többek között - Szentgotthárdon is letelepedési engedélyt ad. Megszakításokkal évszázadokon keresztül itt dolgoztak és tanítottak a szerzetesek. Munkálkodásuk eredményeképpen fellendült a mezőgazdaság és az oktatásban is nagy változtatásokat értek el.
1734 és 1784 között épült fel a Nagyboldogasszony templomunk és a rendház, amely a barokk építészet egyik remeke.
1950-ben kevés kivétellel megszüntették a szerzetesrendeket Magyarországon, így a szentgotthárdi cisztercieknek is menniük kellett. A rendházban levő könyvek és iratok változatos helyekre kerültek: Vas Megyei Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár Zirci Műemlékkönyvtára.
Kevés dokumentum maradt a polcokon, szekrényekben, s ezek is rendezetlenül várták az időt, amikor szükség lesz rájuk.

A rendház könyvtárának freskóit - a templommal azonos időben - Matthias Gusner festette, az intarziás könyvespolcok pedig Gaspar Schrezenmayer alkotásai. A termet 1950 után hosszú ideig házasságkötésre és más ünnepélyes alkalmakra használták. Egy rosszul sikerült beruházás alkalmával az épületszerkezet megsérült, beázott, és azóta a helyiség állaga folyamatosan romlik. A felújításra és az újbóli könyvtári használatra sok millió forintra lenne szükség. Kiállításunk egyik célja éppen a figyelemfelhívás arra, hogy a város milyen turisztikai és kulturális látványossággal szegényebb azáltal, hogy nem tudja elvégeztetni ezt a munkát.

Kiállításunk a szentgotthárdi ciszterci szerzetesi élet maradványait próbálja megidézni.
2013-ban már egyszer tettünk erre kísérletet: felbontottuk a templom galériáján talált dobozokat, a talált könyveket és iratokat előrendeztük, válogattuk. Az értékes dokumentumokat a Móra Ferenc Városi Könyvtár könyvtári rendszerében feldolgoztuk, és így azok már online elérhetők. Ezekből a művekből 2013. áprilisában egy kiállítást rendeztünk.
Úgy gondoljuk, hogy a templom most is folyamatban levő felújításához csatlakozva más oldalról közelítjük meg a körülöttünk található érdekességeket.

*** 

Mit mutat a kiállítás? (A képtárunkban található fényképek csak érzékeltetni próbálják az élményt, és nem helyettesítik a személyes tapasztalatot!)

A tárlókban a XVIII-XX. században megjelent könyveket és kottákat láthatunk.

A tablók:
1. A kolostor könyvtáráról Koszkol Jenő festményét láthatjuk, mellette a fal-festmények, ill. a könyvszekrények jelenlegi állapotát ábrázoló fotókat.

2. A régi könyvek lapjairól készült fényképek próbálják érzékeltetni könyvekben rejlő kincseket.

3. A kolostorépület részleteit (folyosó, refektórium, apát - felenleg polgármesteri - fogadószoba) bemutató képsorozat segít elképzelni, mit láthatunk, ha meglátogatjuk ezeket a helyiségeket. 

4. Vajda Ödön zirci főapát 1893-tól kezdődően számos adománnyal segítette a városunk fejlődését. Az ő néhány levelének másolatát láthatjuk a tablón.

5. Néhány olyan levelet láthatunk, amelyeket egyik zirci főapát (többek között Békefi Remig) írt az apátság ügyeivel kapcsolatban.

Ezeken felül az általunk megismert szentgotthárdi ciszterek rövid életrajza is olvasható a kiállításon:

 • * MATTHIAS GUSNER – 1694–1772 - Szerzetesrendi festő.
 • * FRANCZ JOSEF SCHNITZER – 1707–1769 - Szerzetesrendi szobrász
 • * SCHREZENMAYER GÁSPÁR – 1693–1782 - Szerzetesrendi asztalos, ciszterci laikus fráter
 • * DÓCZY JÓZSEF – 1779–1856 - Ciszterci rendi szerzetes és tanár. 1839-től perjel.
 • * SCHILL ATANÁZ – 1821–1894 - Ciszterci rendi tanár. 1878-tól perjel.
 • * GEBAUER IZIDOR JÓZSEF – 1839–1913 - Ciszterci rendi pap és tanár. 1889-93 között alperjel.
 • * VAJDA ÖDÖN PÁL – 1834–1911 - Ciszterci rendi tanár. 1891-től az egyesült Zirci–Pásztói–Pilisi –Szentgotthárdi apátságok apátja.
 • * SZENCZY GYŐZŐ ÖDÖN – 1846–1926 - Ciszterci rendi áldozópap. 1904-ben perjel.
 • * LETÉNYI MÁRK – 1846–1884 - Ciszterci rendi pap és tanár.
 • * MEZEY MIKSA KONRÁD – 1854-1908 -Ciszterci rendi pap és tanár
 • * SAÁD HENRIK JAKAB – 1861-1943 - Ciszterci rendi pap és tanár, jószágkormányzó, 1931-től haláláig alperjel.
 • * GREKSA ISTVÁN KÁZMÉR – 1864–1920 .Ciszterci rendi pap és tanár
 • * SCHWARTZ ELEMÉR LAJOS – 1890–1962 - Ciszterci rendi pap és tanár.
 • * KALÁSZ ELEK dr. – 1905–1974 - Ciszterci rendi áldozópap és tanár, jószágkormányzó és erdőfelügyelő
 • * FALUBÍRÓ GYŐZŐ – 1908–1975 - Ciszterci rendi tanár.

 


Eseménynaptár

18
május
Rabacsa Metaltechnik
-
Szentgotthárd
Szentgotthárdon a DISTRICT94 Team legelőször szervez minden autószeretőnek találkozót. Szeretettel várunk

18
május
Nagyboldogasszony plébániatemplom
-
Szentgotthárd
Részletek a plakáton.

18
május
Nagyboldogasszony plébániatemplom
-
Szentgotthárd
Fellépnek: Szent Vid Kórus Ljubjana (kórusvezető: Marinka Muhič)Gaude Kórus Göd (kórusvezető: Földvári

20
május
Csákányi László Filmszínház
-
Szentgotthárd
A program 2024. április 22-én kezdődik, majd május 6-án, május 20-án, május 25-én, június 3-án

21
május
Dumaszínház Kft, Szentgotthárd - Gotthard Therm Hotel & Conference
-
Szentgotthárd
Az otthon nem egy hely, hanem egy állapot, ahova nemcsak testben, de fejben is meg kell érkezned. És

Népszerű írásaink