január 26. – Helytörténeti kutatás és publikálás című előadás (Molnár Piroska)

február 15. – a fotóarchiválás alapjai.

március - Régiófókusz tájékoztatója a Mária zarándokút pályázati lehetőségeiről. A honismereti klub elképzeléseit (kiadvány a ciszter emlékekről, kiállítás) Csomós Dávid képviselte.

Folyamatosan gyűjtjük Hodászi Ede gimnáziumigazgató emlékeit (fotók, nyomtatott és hangdokumentumok).

Helytörténeti pályázat dolgozatainak elbírálása (dr. Frank Róza, Talabér Lászlóné és Molnár Piroska)

A SZEMLE egyesület polcra rakta a ciszter könyvtár dokumentumait.

április 12. – Beszámoló a klub tevékenységéről 2012. április – 2012. szeptember között. Az alábbi tevékenységek valósultak meg a honismereti klub által, illetve tervezzük a megvalósítását:

Ciszter irattár – a fennmaradt iratanyag áttekintése, az archiválásra és bemutatásra érdemes iratok kiválasztása, digitalizálás, rögzítés az adatbázisban (Csuk Ferenc, Talabér Lászlóné és Mátrainé Bezenhoffer Erika).

Ciszter könyvgyűjtemény – fennmaradt köteteket leszámoltuk; a értékeinek felmérését Dr. Rétfalvi Gábor főiskolai docens (régi könyves specialista) irányításával végeztük.

Ifjú helytörténészek – az önkormányzat helytörténeti pályázatára jelentkező, illetve a helytörténet iránt érdeklődő 1-18 éves korosztály számára októbertől helytörténeti szakkor indul a könyvtárban.

Kaszagyár - 2012/13-ban a kaszagyárban fellelhető értékek dokumentálása szerepel

Fotók gyűjtése, archiválása – folyamatos; a képek a könyvtár honlapjáról elérhető OPAC-ban (www.mfvk.hu). Fotó és Aprónyomtatvány Keresőben kereshetők és megnézhetők.

Híres szentgotthárdiak - Csuk Ferenc klubtagunk közel 50 híres szentgotthárdiról gyűjtött adatokat, és készítette el az életrajzi cikket.

Dr. Janny Géza hagyatéka (könyvek) – a kötetek számbavétele és értékelése megtörténik a könyvtár helyismereti gyűjteményében.

szeptember 26. – a 2012/2013. évi munka megkezdése a kaszagyárban fellelhető értékek kutatásának és dokumentálásának ütemtervének, illetve a klub munkatervének elkészítése.

ősz folyamán – a Ciszter könyvgyűjtemény számbavétele, a feldolgozásra kerülő művek kiválasztása, feldolgozásra való előkészítése.


Eseménynaptár

22
május
Pável Ágoston Múzeum
-
Szentgotthárd
Részletek a plakáton.