Wellisch-nyomda

wellisch nyomda kicsi

szloven k nemet k angol k

 Ebben az épületben működött Wellisch Béla nyomdája. Az itt készült újságok, folyóiratok, könyvek és képeslapok jelentősen hozzájárultak a századfordulós Szentgotthárd kulturális és társadalmi életének kiteljesedéséhez. Könyvtárakban és antikváriumokban még ma is találkozhatunk az egykori kiadványokkal.
 Kiadóként is működött az intézmény, Wellisch Béla, majd a fia üzemeltette közel kéttucatnyi emberrel. Itt készült a Szent-Gotthárd című hetilap 1895 és 1914 között, szerkesztői a település legjelesebb értelmiségi személyiségei közül kerültek ki. A nyomda úttörő munkát végzett a helyi szerzők szépirodalmi és tudományos műveinek megjelentetésében. 1895-ben kiadták az első, vend nyelven írt könyvet, pár évvel később pedig az első vend nyelvű kalendáriumot is.
 Miután a nyomda 1930-ban a Széll Kálmán térre költözött (új helyén 1949-ben államosították és gyakorlatilag megszüntették), ez az épület a helyi ipartestület székháza lett. 1925-től udvari helyiségeiben az Országos Stefánia Szövetség Anya- és Csecsemővédelmi Intézete kezdte meg működését orvosi rendelővel és váróteremmel. A II. világháborút követően a Belügyminisztérium klubhelyiségként használta, majd a Magyar Selyemipari Vállalat üzeme, a „nyakkendőgyár” költözött be.
 Ma különböző üzletek működnek benne.

Az épület fellelhetőségének címe: 
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 14.