Járásbíróság

jarasbirosag kicsi

szloven k nemet k angol k

 Széll Kálmán 1869-es sikeres előterjesztésének köszönhetően Szent-Gotthárd, a megyeszékhely után másodikként királyi törvényszéket kapott. A szent-gotthárdi törvényszék három járásbíróságból állt: a szent-gotthárdi, a német-újvári és a muraszombati bíróságból. Mint igazságszolgáltatási központ, jelentős szereppel bírt, s a nagyközségi státuszú településen több ügyvédre, jogvégzett emberre volt szükség. Ivánkovich János volt az első és egyetlen elnöke a szentgotthárdi királyi törvényszéknek, amely 1872-től működött. 1876-tól megszűnt a szentgotthárdi törvényszék, csak a járásbíróság és a telekkönyvvezetőség marad a városban.
 Az emeletes, dísztéglás homlokzatú épületet a Járásbíróság és a Telekkönyvi Hivatal számára emelték. Ez az eklektikus, egyemeletes épület zárta a főképpen szecesszióba hajló architektúrájú sort a Deák Ferenc utca északi oldalán. Az udvarán állt a fogda.
 Az épületben a járásbíróság, a telekkönyvvezetőség és a népgondozó kirendeltség is helyet kapott. A Szent-Gotthárdi Királyi járásbíróság első járásbírája Hambeck Alajos volt.
1921-ben az antant misszió a királyi járásbíróság épületében volt elszállásolva, a kapura három nyelven kifüggesztették a cégtáblájukat is.
 1965-ben határozat született járásbíróság megszüntetéséről. A szentgotthárdi járás megszűnésével a Járásbíróság és a Telekkönyvi Hivatal Körmendre költözött, azóta az épület lakóház. Az udvaron álló fogdában is lakásokat alakítottak ki.

Az épület fellelhetőségének címe:
Szentgotthárd, Deák Ferenc út 15.