Okrajno sodišče

jarasbirosag kicsi Zahvaljujoč uspešnemu predlogu Kálmána Szélla leta 1869, je Monošter po sedežu županije kot drugi kraj dobil kraljevo sodišče. Sodišče v Monoštru (Szent-Gotthárdu) je bilo sestavljeno iz treh okrajnih sodišč: Monošter (Szent-Gotthárd, Német-Újvár in Murska Sobota. Kot pravosodni center je imel pomembno vlogo in naselje s statusom velike vasi pa je potrebovalo več odvetnikov in pravnih strokovnjakov. János Ivánkovich je bil prvi in edini predsednik Kraljevega sodišča v Monoštru, ki je delovalo od leta 1872. Od leta 1876 je Splošno sodišče v Monoštru prenehalo obstajati, tako da sta v mestu ostala le Okrajno sodišče in Zemljiška knjiga.
 Dvonadstropna stavba z dekorativno opečno fasado je bila postavljena za Okrajno sodišče in Zemljiško knjigo. Ta eklektična enonadstropna stavba je dopolnjevala niz večinoma secesijske arhitekture na severni strani ulice Deák Ferenc. Na njenem dvorišču je stal zapor.
 V stavbi so svoje prostore dobili Okrajno sodišče, Zemljiškoknjižni urad in Urad izpostave javnega varstva. Prvi okrajni sodnik Kraljevega okrajnega sodišča v Monoštru je bil Alajos Hambeck.
Leta 1921 je bila misija Antante nastanjena v stavbi Kraljevega okrajnega sodišča, na vratih pa je bila izobešena njihova tabla z napisom v treh jezikih.
 Leta 1965 je bila sprejeta odločitev o ukinitvi Okrajnega sodišča. Z ukinitvijo Okrajnega sodišča v Monoštru sta se Okrajno sodišče in Zemljiškoknjižni urad preselila v Körmend, od takrat je stavba stanovanjska. Tudi prostore zapora na dvorišču so preuredili v stanovanja.

Naslov kjer se stavba nahaja:
Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 15.