Hotel in restavracija Korona

korona etterem kicsi V stavbi je bila najstarejše gostišče v Monoštru. Zgraditi jo je dala cistercijanska opatija v 18. stoletju, leta 1858 pa so jo razširili in nadzidali z nadstropjem. Goste je sprejemalo in nudilo udobje potnikom na samem prometnem vozlišču naselja. Hlevi na dvorišču so služili kot počivališče za živali gostov, ki so se pripeljali s konjsko vprego, gostje pa so lahko prenočili v sobah v nadstropju.
 Glavna dvorana Hotela Korona je bila prizorišče številnih političnih shodov in sprejemov. 17. marca 1906 je Kálmán Széll, poslanec okrožnega parlamenta, v navzočnosti približno od 300 do 400 ljudi poročal o notranjepolitičnih razmerah v državi. 22. junija 1930 so odborniki naselja po svečanem odprtju Šolskega sanatorija sprejeli državne in županijske goste na slavnostnem kosilu, ki mu je sledil večerni koncert.
 Med zidovi in na vrtu na dvorišču Hotela Korona so potekale tudi gledališke predstave, razstave, izobraževalne predstavitve s projekcijami, literarni večeri in bali (plesi). Po letu 1945 je še nekaj časa deloval kot hotel in restavracija, v šestdesetih letih 20. stoletja pa so obe nadstropji stavbe preuredili v trgovine, dvorišče pa v parkirišče.

Naslov kjer se stavba nahaja:
Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 1.