Hranilnica

takarekpenztar kicsi Do leta 1871 je tu stala hiša Gusztáva Gruberja, barvalca tkanin, nato pa je bila zgrajena stavba sedeža Monoštrske hranilnice d.d., ki jo je ustanovil Kálmán Széll. Njen prvi predsednik je bil Kálmán Széll. Na južni fasadi okrašene secesijske stavbe je upodobljen čebelnjak, ki simbolizira nekdanjo funkcijo objekta. Tu sta delovali Pošta in tudi Poštna hranilnica.
 Leta 1891 je Gábor Vargha postal upravitelj in pozneje predsednik Monoštrske hranilnice. Leta 1893 je bila v Monoštru in okolici ustanovljena prva civilna zadruga za samopomoč občanov, ki je 30 let delovala v ustanovi, ki so jo domačini preprosto imenovali »Banka Varga« in katere ena od nalog je bila pomoč revnejšim družinam.
 V času svojega delovanja je postala prevladujoča finančna institucija v naselju in je vključevala več lokalnih in okoliških finančnih institucij. Veljala je za najpomembnejšo banko ne le v okraju, temveč tudi v Železni županiji.
 Med letoma 1945 in 1949 je v stavbi deloval poštni urad, zdaj pa je stanovanjska stavba.

Naslov kjer se stavba nahaja:
Szentgotthárd, Deák Ferenc u. 4.

[gallery ID=26 category ID=200]