Filmsko gledališče Urania

urania mozi kicsi Leta 1913 sta Leó Edelsohn in Katalin Hülle, zaposlena v lokalni tovarni ur, na mestu nekdanje trgovine dala sezidati Filmsko gledališče Monošter, ki od takrat v tej stavbi deluje kot kino. Podoba naselja se je v zadnjih desetletjih zelo spremenila, vendar je stavba na levem bregu reke Rabe že od preloma stoletja namenjen zabavi ljudi. V njej se ne odvijajo le kinopredstave, temveč tudi drugi kulturni dogodki in praznovanja.
 Zvočni filmi se predvajajo že od leta 1932, samo ime stavbe pa se je večkrat spremenilo. Stavba, ki se je prvotno imenovala Filmsko gledališče Urania, se je od leta 1936 preimenovala v Filmsko gledališče Júlia, od leta 1947 pa v Kino Kossuth.Leta 1955 so podaljšali preddverje stavbe, leta 2010 posodobili dvorano, med letoma 2013 in 2014 pa so v celoti prenovili avlo in projekcijsko tehnologijo. Današnja tehnologija omogoča tudi predstavitev umetniških del, gledaliških predstav, koncertov in začasnih razstav iz tujih muzejev. Filmski klub, ki deluje od leta 1997, organizira filme na določeno temo.
 László Csákányi, ki se je v tridesetih letih 20. stoletja šolal na lokalni gimnaziji, se je pri pouku filmske estetike že spoznal filmsko ustvarjanje. Ob 100. obletnici njegovega rojstva je ustanova prevzela njegovo ime.

Naslov kjer se stavba nahaja:
Szentgotthárd, Hunyadi u. 1.