Tiskarna Wellisch

wellisch nyomda kicsi V tej stavbi je delovala tiskarna Béle Wellischa. Časopisi, revije, knjige in razglednice, ki so jih izdelovali tukaj, so pomembno prispevali h kulturnemu in družbenemu življenju Monoštra na prelomu stoletja. Nekdanje publikacije še danes najdemo v knjižnicah in starinarnicah.
 Ustanova je delovala tudi kot založba, ki sta jo vodila Béla Wellisch in pozneje njegov sin, v njej pa je bilo zaposlenih skoraj dva ducata ljudi. Tu je med letoma 1895 in 1914 izhajal tednik Szent-Gotthárd, katerega uredniki so bili izmed najvidnejših intelektualcev naselja. Tiskarna je bila prva, ki je izdajala leposlovna in znanstvena dela lokalnih avtorjev. Leta 1895 je izšla prva knjiga v vedskem jeziku, nekaj let pozneje pa še prvi koledar v vendskem jeziku.
 Potem ko se je tiskarna leta 1930 preselila na trg Széll Kálmán (na novi lokaciji je bila leta 1949 nacionalizirana in praktično ukinjena), je ta stavba postala sedež lokalnega industrijskega združenja. Od leta 1925 je v prostorih na dvorišču začel delovati Zavod za zaščito mater in dojenčkov Nacionalnega združenja Stefánia z zdravstveno ambulanto in čakalnico. Po drugi svetovni vojni je Ministrstvo za notranje zadeve stavbo uporabljalo kot klubski prostor, nato pa se je vanjo preselil obrat Madžarske industrije svile, »tovarna kravat«.
 Danes so v njej različne trgovine.

Naslov kjer se stavba nahaja:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 14.