Osnovna šola

elemi iskola kicsi Stavba nekdanje osnovne šole stoji na tem mestu že od 18. stoletja. Do sredine 20. stoletja je v njej potekalo izobraževanje, od leta 1960 pa v njej domuje knjižnica.
 Od leta 1734 je monoštrska opatija prešla pod nadzor menihov iz Heiligenkreuza. Poleg gradnje samostana in cerkve so pripomogli k živahnemu razvoju naselja. V tem času so nasproti cerkve zgradili enonadstropno osnovno šolo, ki so jo leta 1789 razširili na šolo s tremi učitelji.
 Na pobudo šolskega sveta je bilo skupaj z opatijo Zirc odločeno, da se šola razširi. Leta 1894 so ji dodali nadstropje. V eklektični stavbi so bile štiri učilnice, sejna soba in štiri stanovanja za učitelje.   Leta 1923 so ukinili stanovanja in tako je ustanova dobila dve novi učilnici. Leta 1942 so nekdanjo osnovno šolo s šestimi razredi razširili na osem razredov, kar je v naslednjih letih še dodatno povečalo prezasedenost.
 Po izgradnji nove osnovne šole na ulici Arany János utca se je leta 1960 v pritličje stavbe preselila mestna knjižnica, leta 1991 pa še otroška knjižnica. Leta 2004 je institucija prevzela ime Ferenc Móra.

Naslov kjer se stavba nahaja:
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.