Hiša Weidlich

weidlich haz kicsi Lajos Weidlich (1855-1940), odvetnik in glavni tožilec Železne županije je dal okoli leta 1900 zgraditi to pritlično eklektično stavbo, ki je spremenila strukturo takratnega naselja. Leta 1875 je tukaj potekala meja naselja in to je bila zadnja hiša. Njen pomen je poseben zato, ker prekinja ulično črto in prostor, kjer so se v preteklosti odvijali sejmi, zoži v ulico. Kot odvetnik je bila to tudi njegova stanovanjska hiša in pisarna, v stavbi na dvorišču so bili hlev, lopa za kočijo in stanovanje za uslužbenca.
 Po smrti Weidlicha sta se v stavbo preselila zdravniška ordinacija dr. Istvána Frühwalda in ena zobozdravniška ordinacija. Leta 1962 je tu začela delovati Poliklinika v sodelovanju s specialisti interne medicine, kirurgije, pediatrije, zobozdravstva, ginekologije in oftalmologije.
 Nekdanje pisarne so preuredili v ordinacije, vhod je bil skozi odprt vhod na verandi na vzhodni strani stavbe. Od tu se je odprl dolg hodnik za čakajoče paciente.
 1. oktobra 1965 je v mestu začela delovati Reševalna postaja, sprva v stavbi na dvorišču, ki so jo preuredili iz nekdanjih hlevov. Od maja 1982 je v njem sedež Reševalne postaje Monošter.

Naslov kjer se stavba nahaja:
Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 12.