• 1893. június 26-án Szent-Gotthárd nagyközség képviselői döntést hoztak az induló algimnázium két osztályának az óvodában történő ideiglenes elhelyezéséről. A gimnázium épülete 1895-re készült el.

 

  • 1893-ban „kisebbszerű fürdő és vetkező” épült a Rába parton.

 

  • 1893. július 17-én Wellisch Bélát, a szentgotthárdi nyomda, könyv- és lapkiadó tulajdonosát felvette tagjai közé a Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. A Wellisch nyomda 1893-ban kezdte meg a munkát Szentgotthárdon a Deák Ferenc utcában.

 

  • 1893. szeptember 4-én volt Szentgotthárdon az első ünnepélyes gimnáziumi tanévnyitó. A „Veni Sancte” az apátsági templomban hangzott fel. Az algimnázium számára a nagyközségnek kellett telket, bútorzatot, felszerelést és anyagi hozzájárulást vállalnia, hogy megkapja az engedélyt az intézmény megnyitásához. Első igazgatója dr. Tóth Sándor lett. Két osztályban 70 diákkal kezdték meg az oktatást. 

 

  • 1893. szeptember 26-án volt a Szentgotthárdon a Közművelődési Egyesület alakuló közgyűlése 40 taggal. Vezetőjük Desits Gyula királyi közjegyző, egyik alelnökük dr. Vargha Gábor lett. Legfontosabb célkitűzéseik: a hazafias szellem erősítése, a művelődés segítése és a kivándorlás megállítása.

 

  • 1893. október 20-án Széll Kálmán országgyűlési képviselő vezetésével küldöttség járt Wekerle Sándor miniszterelnöknél, hogy kérje a dohánygyár Szentgotthárdra telepítését. A környékünkön nagy hagyományai voltak a dohánytermesztésnek, amire alapozhatott az 1894-ben megnyílt Magyar Királyi Dohánygyár.

 

  • 1893. október 10-én Hegyfaluban született Holpert Gyula, gimnáziumunk későbbi latin-görög-történelem szakos tanára. 1920-tól 14 éven át tanított nálunk, emellett vezette az iskolai énekkart, egyházi éneket tanított, kórusával és orgonajátékával szerepelt a miséken. Megválasztották önkormányzati képviselőnek, valamint az Asztaltársaság és a Revíziós Liga vezetőjének. 1934-ben Kaposvárra helyezték.

 

  • 1893. november 19-én ünnepelték meg a Klein kávéházban a helyi Olvasó Egylet (mely Vas vármegyében legelső volt) fennállásának 50. évfordulóját, soraikban 62 bel- és 9 kültagot számláltak. Széll Kálmánt és Vajda Ödönt tiszteletbeli tagként tartották nyilván. Az ünnepi ülésen az akkori elnökük, dr. Vargha Gábor ügyvéd tartott szívhez szóló, hazafias beszédet.

 

  • 1893. november 19-én Vajda Ödön apát 2000 forinttal támogatta a gimnázium Segély Egyletét, mely az intézmény szegény sorból származó diákjainak a tanulását segítette.

 

  • 1893. december 10-én a magyar középiskolai tanárok, köztük Tóth Sándor szentgotthárdi gimnáziumi igazgató, tanulmányúton jártak Görögországban, ahol találkoztak a híres dr. Schliemann özvegyével.

Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!

sztg ertektar also feher