Értéktár

Robert Leeb (1688-1755)

2022.05.02
2022.05.03
Horváth Zsuzsanna
  • Települési Értéktár
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér
Robert Leeb (1688-1755)

Robert Leeb a Bécs melletti Heiligenkreuz ciszterci apátságának az 55., míg Heiligenkreuz és Szentgotthárd egyesített apátságának az első vezetője volt. Az utókor építtető főpapként őrizte meg emlékezetében, Szentgotthárdon ő indította el a barokk templom és kolostor építési munkálatait.

1688-ban született bécsi kereskedő családban. 1704-ben lépett be a ciszterci rendbe, 1712-ben szentelték pappá. Egy konstantinápolyi megbízás kapcsán a Szentföldön is járt, utazásáról Dóczy József írt 1831-ben megjelent művében (A szentföldi vándorló, azaz Leeb Róbert ciszterci szerzetes utazása a szent földre. Esztergom és Pest, 1831). Heiligenkreuzba visszatérve könyvtáros és a novíciusok tanítója lett. 1728-ban választották apáttá. Ausztriai építkezései közül kiemelkedik a heiligenkreuzi pestisoszlop és a keresztút kialakítása.

A szentgotthárdi apátságot ő szerezte vissza a ciszterci rend számára. Az ausztriai Rein apátjával szemben 1732-ben megkapta a cîteaux-i rendfőnöktől az atyaapáti jogot, 1734-ben pedig III. Károly királytól az adományozási oklevelet. Leeb apát vállalta, hogy befizet 100 000 Ft-ot a török időkben elpusztult magyarországi plébániák megsegítésére létrehozott alapba, továbbá újjáépíti a szentgotthárdi apátságot és a hozzá tartozó plébániatemplomokat.

A tervek kidolgozásával az alsó-ausztriai tartományi építőmestert, Franz Anton Pilgramot bízta meg, az 1740-ben megkezdett építkezést Matthäus Graefenbauer irányította. A pénzügyeket Gerhard Hauer adminisztrátor intézte, Franz Hieber tiszttartó pedig rendszeresen tájékoztatta a munkálatokról Leeb apátot. A műalkotások elkészítésére a korábban Heiligenkreuzban már bizonyított művészek – Franz Josef Schnitzer szobrász, és két laikus testvér, Mathias Gusner festő és Kaspar Schrezenmayer asztalos – kaptak tőle megbízást. A ragyogó barokk műemlékegyüttes az építtető Robert Leeb koncepcióját tükrözi, aki a romokból felemelte az apátságot, és a templom műalkotásain keresztül a ciszterci rend és a keresztény szellem győzelmét kívánta hirdetni. Emellett tiszteletben tartotta a helyi hagyományokat és a magyarok nemzeti érzését, hiszen külön-külön mellékoltár készült a település névadójának, Szent Gotthárdnak, illetve az Árpád-házi szenteknek.

1755-ben bekövetkezett halála után a nagyszabású munkát utóda, Fritz Alberik apát fejezte be.

Címerében a heiligenkreuzi és szentgotthárdi apátsági címerek együtt szerepelnek. Jelmondata: Reménnyel és lelkesedéssel!

Robert Leeb apát nevét a barokk templom homlokzatán olvasható felirat is őrzi. Dorfmeister István (1729-1797) festőművész egy pannóján ábrázolta a heiligenkreuzi apátot, amint átveszi III. Károly királytól az adománylevelet a szentgotthárdi apátság átadásáról. A műalkotás másolata az egykori apáti fogadószoba (2013-tól Marian Reutter terem) falán látható. 2013 májusában, Szent Gotthárd napján a Polgármesteri Hivatal dísztermét az építtető apátra emlékezve, Robert Leeb teremnek nevezték el. Egy évvel később, 2014. május 4-én a templom előtti téren dr. Veres András áldotta meg Vanyúr István fából faragott szobrát, amely a neves főpapot ábrázolja.

 

A heiligenkreuzi apát tevékenységének köszönhetően éledt újjá a ciszterci szerzetesi élet Szentgotthárdon, és épült fel az értékes műemlék-együttes a város központjában.

 

  • Zlinszkyné Sternegg Mária: A szentgotthárdi ciszterci apátság története és művészetének emlékei (1183-1878). In: Szentgotthárd : helytörténeti, művelődéstörténeti,  helyismereti tanulmányok. Szombathely, 1981. 365-540. o.
  • Bibliographia Cisterciensis: http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Leeb (Letöltve: 2020. 12.10.)
  • Élő az egyházi múlt. =Vas Népe, 2013. 05. 07. 4. o.
  • Szobrot kapott a főpap. =Vas Népe, 2014. 05. 06. 1. 5. o.
Robert Leeb címere
Heiligenkreuz gótikus ciszterci templom
Keresztút Heiligenkreuzban
III. Károly átadja Szentgotthárd adománylevelét Robert Leeb apátnak
Robert Leeb

Értéktár kategóriái

Ha tudod, milyen jellegű értéket keresel, válassz kategóriát az alábbi menűsorból!

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jöjjön, látogasson meg minket!

Friss híreinkről a Klub nyilvános
facebook-oldalán

tájékoztatjuk az érdeklődőket!

Mai látogatók:328
E heti látogatók:1388
Havi látogatók:1696
Összes:499287
Kapcsolat a klubunkkal

Telefon: (+36) 94/380-113 (könyvtár)
Mobil: (+36) 30/575-0893 (Molnár Piroska)

Írjon üzenetet!